Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of MBA Program Preference at State vs. Foundation Universities in Turkey: Evidence from Survey Research

Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 235, 24 November 2016, Pages 118-127, vol.235, pp.118-127, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

İK Yetkinlikleri Modellerine Bütüncül Bakış ve Pratik Model Önerisi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.8, pp.106-127, 2020 (Other Refereed National Journals)

The impact of project citizenship behaviours, project commitment and learning project organization on the success of the project: a model proposal

Pressacademia - Journal of Management Marketing and Logistics, vol.5, pp.275-285, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERFORMANS YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: OMNİ-SCORECARD

ATLAS JOURNAL, vol.4, pp.310-318, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERFORMANS VE MAAŞ YAN HAKLAR YÖNETİMİ ALANINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: HR-TRK YÖNTEMİ

ATLAS JOURNAL, vol.4, pp.267-273, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşveren Markası Oluşturma: Katılım Bankası Örneği

International Journal of Research in Business & Social Science, no.2, pp.45-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isveren Markasi Olusturma: Katilim Bankasi Örnegi/Creating Employer Brand: Participation Bank Example

International Journal of Research in Business and Social Science, vol.5, no.2, pp.45-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Konuya Bakış

Siyasal: Journal of Political Sciences (Online), no.43, pp.135-163, 2010 (National Refreed University Journal)

Örgütsel Performansın Yükseltilmesinde İnsan Performansı Teknolojisi Modeli

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.8, pp.65-77, 2010 (National Refreed University Journal)

Organizational Existence From Different Approaches: Adaptation and Surviving of Organizational Form

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.6, pp.15-28, 2008 (National Refreed University Journal)

Entrepreneurship Education In Turkish Universities

Journal Of Asia Entrepreneurship and Sustainability, vol.1, pp.1, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özellikler Teorisi Çerçevesinde Türkiye’deki Kadın Girişimcilerin Profili

Journal for Women's Studies/Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.8, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özellikler Teorisi Çerçevesinde Türkiye'deki Kadın Girişimcilerin Profilleri

Journal for Women's Studies/Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.8, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entrepreneurial characteristics amongst university students

Education + Training, vol.48, pp.25-38, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmecilik Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metotları ve Aktif Bir Eğitim aracı Olarak Yönetim Oyunları

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.47, pp.77-92, 2004 (National Refreed University Journal)

İşletme Değerini Arttırıcı Bir Unsur Olarak Entelektüel Sermaye, Bileşenleri, Yönetimi ve Ölçümü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, no.33, pp.73-95, 2004 (National Refreed University Journal)

Etkili Raporlamanın İşletmelerdeki Önemi

İşletme ve Finans Dergisi, no.184, pp.51-57, 2001 (Other Refereed National Journals)

Stratejik Ödüllendirme ve Bir Örnek Olay Çalışması

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.23, pp.33-36, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psychological Empowerment and Attractiveness İn Employer Branding: Moderator role of Perceived organizational support

9 th. Internatıonal Conference On Leadership . Techology Innovation and Business Management (ICLTIBM-2019), İstanbul, Turkey, 12 December 2019

Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Örgüt Performansına Etkisinin Örgüt Yapısının Aracı Etkisi rolünün İncelenmesi

Y.T.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 December 2019

TECHNOLOGY AND MEDIA INTEGRATOR COMPETENCY OF HRPROFESSIONALS

The 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and BusinessManagement, 12 - 13 December 2019

Psychological empowerment and attractiveness in employer branding: Moderator role of perceived organizational support

9T INTERNATIONALCONFERENCE ON LEADESHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, 12 - 13 December 2019

Giresun Yayla Turizmi ve Şehir Pazarlaması İlişkisine Yönelik Keşifsel Bir Analiz

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

Giresun Yayla Turizmi ve Şehir Pazarlaması İlşkisine Yönelik Keşifsel Bir Analiz

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu Giresun, 26 September 2019

Yüksek Performanslı İK Uygulamalarının Yeni Hizmet Geliştirme Performansı Üzerindeki Etkisi

25.ULUSAL YÖNETİM VE EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2017, vol.25, pp.1185-1195

ORGANIZATIONAL LEARNING AND PERFORMANCE RELATION: THE MEDIATING ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Serbia And Montenegro, 6 - 08 July 2017, vol.34, pp.171-181 identifier

Ulusal Ve Uluslararası Giyim Markalarını Satın Alma Niyeti Üzerinde Etnosentrizm, Materyalizm ve Dindarlığın Etkisİ

Y.T.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü III.Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.10-20

Strategic Human Resource Management and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.235, pp.372-381 identifier

How Does Strategic Staffing Affect Innovation Performance ofHigh-Tech Firms?

V.European Conference On Social and Behavioral Sciences, 11 - 14 September 2014

“How strategic Staffing Affects Innovation Performance Of High-Tech Firms?

V.European Conference On Social and Behavioral Sciences, St. Peterburg, Russia, 11 September 2014, pp.10-20

Social Capital Metaphor

V.European Conference On Social and Behavioral Sciences, St Peterburg, St. Peterburg, Russia, 11 September 2014, pp.10-20

The Leader-Manager And His Role In the New Business World

III.International Conference On Social And Behavioral Science, Rome, Italy, 06 February 2014, pp.10-20

Quels Devraient être les Principaux Objectifs de Recherches en Management

International Conference On Business, Economics, Marketing &Management Research, 01 November 2013

Current Human Resources Management in Turkey

International Conference On Business, Economics, Marketing &Management Research, 01 November 2013

The Core Competence Concept: A Way To Gain Competitive Advantage For Organizations

9th Annual International Conference On Management, Atina, Greece, 04 July 2011, pp.10-20

AİLE ŞİRKETLERİNDE NEPOTİZM VE BİR ARAŞTIRMA

International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation, 21 October 2010

Aile İşletmelerinde Nepotizm ve Bir Uygulama

International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation,, 01 October 2010

Importance of Organizational Values in Business Management: A Content Analysis Approach

8th Annual International Conference on Management: ATINER, Atina, Greece, 05 July 2010, pp.10-20

Türkiye’de Girişimcilik Eğitimini Önemi

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Siyasi ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Turkey, 18 March 2010, pp.10-20

Contemporary Issues İn Human Resource Management (HRM) İn Turkey

International Conference – Education, Science, Economics And Technologies, Bourgas, Bulgaria, 04 September 2009, pp.10

Contemporary Issues in Human Resource Management (HRM) in Turkey

International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, 04 September 2006

Türkiye’deki Kadın Girişimcilerin Profili

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Siyasi ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi,, Sakarya, Turkey, 05 March 2009, pp.10-20

Entrepreneurship Education in Turkish Universities

18th Annual Global Conference, Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, United States Of America, 17 July 2008

Globalization and Management Literature: A study on the Ph.D. Thesis in Management Completed During 1990-2007 in Turkey

International Symposium on Globalization Democratization and Turkey, Antalya, Turkey, 27 March 2008, pp.10-20

E Learning and an Implementation in Yildiz Technical University

18th Information Resources Management Association International Conference, Vancouver, Canada, 19 - 23 May 2007, pp.1411-1415

”Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 November 2004, pp.10-20

A Comparative Study of Intellectual Capital in Homogeneous Organizational Cluster

3 rd International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 27 May 2004, pp.10-20

Knowledge Management Technologies and Case Study: Lotus Notes Application

The 3rd European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities, Atina, Greece, 05 April 2002, pp.10-20

Strategies Of International Firms In Transition Economies

3rd International Management Conference, Angers, France, 29 November 2001, pp.10-20

Organizational Knowledge Management and A Case Study: PriceWaterhouseCooper

Global Management Conference Comparative HRM-Learning from Diversity, Barcelona, Spain, 20 June 2001, pp.10-20

Türkiye’de ISO 9000 Uygulamasının Kurumsallaşması

8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, Turkey, 25 May 2000, pp.10-20

Books & Book Chapters

KADIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN KARİYER HAREKETLİLİĞİ VE KARİYER BAŞARILARI

in: FARKLI BOYUTLARIYLA KADIN ÇALIŞMALARI, Elif Yüksel Oktay; Reyhan Ayşen Wolff, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, pp.491-508, 2020

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Yonca Gürol, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.36-48, 2017

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

in: ARMSTRONG’xxUN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EL KİTABI, Yonca demir Gürol, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.247-257, 2017

Personel Temin Stratejisi

in: Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynaklari Yönetimi El Kitabi, Gürol Yonca Deniz, Gemici Evrim, Editor, Nobel, İstanbul, pp.170-188, 2017

İK Stratejisini Hayata Geçirmek

in: Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.84-92, 2017

Bireysel Performans Yönetimi Stratejisi

in: Armstrong’xxun Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El KitabıArmstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management, Yonca Deniz Gürol ve Evrim Gemici, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.148-159, 2017

Günümüz Yöneticilerinden Beklenen Yeni Rol: Sonuç Odaklı Liderlik

in: Kurumlar ve İnsanlar, Jale Minibaş Poussard, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.10-20, 2015

The Core Competence Concept: A Way to Gain Competitive Advantage for Organizations

in: The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, PETER KOVEOS, Editor, ATINER PUBLISHING, ATİNA, pp.179-186, 2015

Günümüz Yöneticilerinden Beklenen Yeni Rol: Sonuç Odaklı Liderlik

in: Kurumlar ve İnsanlar, Jale Minibaş Poussard, Editor, beta yayınevi, pp.48-67, 2015

İnsana Bakış Açısında Yeni Gelişmeler

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Oya Erdil ve Hatice Özutku, Editor, Literatür Yayıncılık, İstanbul, pp.10-20, 2013

Örgütlerde Kurumsallaşmanın Temelleri

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011

Importance of Organizational Values in Business Management: A Content Analysis Approach

in: International Developments in Management Research, GREGORY T. PAPANIKOS, Editor, ATINER PUBLISHING, ATİNA, pp.103-113, 2011

E-HRM in Turkey: A Case Study

in: Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy, In Lee, Editor, Igı Global, Pensilvanya, pp.530-540, 2010

Türkiye’de Girişimciliğin Evrimi ve Gelişimi için Girişimcilik Eğitiminin Önemi

in: Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-2008, Nevin Coşar ve Melike Bildirici, Editor, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa, pp.10-20, 2010

AVEA: A Merger of Two Big GSM Operators in Turkish Telecommunications Sector

in: Utilizing Information Technology in Developing Strategic Alliances Among Organizations, Martinez-Fierro, J.A. Medina-Garrido ve J. Ruiz-Navarro, Editor, Igı Global, Pensilvanya, pp.203-215, 2006

Örgüt Teorisi Olarak Kurumsallaşma

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia