Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of speed management and roadway parameters on traffic flow along arterials

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT, cilt.170, ss.346-362, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A DECISION SUPPORTIVE METHOD FOR MULTIMODAL FREIGHT TRANSPORT MODE CHOICE: AN EXAMPLE FROM TURKEY

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING, cilt.34, ss.461-470, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A method for transportation mode choice

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.613-624, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Eminönü İçin Bir Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli

Teknik Dergi, cilt.21, sa.22, ss.4995-5022, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determinants of passenger loyalty for high speed rail system in Turkey

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.760-781, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Traffic Impact Analysis Akasya Acıbadem Shopping Mall Case Study

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology , cilt.8, sa.4, ss.13827-13835, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EVALUATION OF LOCATION SELECTION PROCESS OF LOGISTICS VILLAGES USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND ELECTRE METHODS: A CASE STUDY FOR TURKEY

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.4, ss.1897-1910, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Statistical Analysis of Traffic Accidents in the Küçükçekmece District of İstanbul

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.4, ss.1869-1878, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Development of a Composite Road Traffic Safety Performance Index: A Basis for Comparing Turkish Metropolitan Cities

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.20202, ss.769-784, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

An Analysis for Mode Choice Preferences Between Ankara and Istanbul

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.4, ss.727-739, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

An Evaluation for Preventing Cross-Hatched Area Violations on Highways

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.8, sa.4, ss.279-289, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A New Gate Assignment Policy And The Effect Of Gate Occupancy Time On The Level Of Service At Airport Terminals

Journal of The Brazilian Air Transportation Research Society, cilt.10, sa.1, ss.53-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Taşıma Türü Seçimi İçin Karar Destekleyici Bir Yöntem

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.23, sa.2, ss.137-150, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentiçi Trafik Kazalarının Kümelenme Analizi ve Lojistik Regresyon Modeli ile İncelenmesi

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.370-379

Flashing Green Application in Signalized Intersection Management: A Study in Malatya

2nd International GAP Conference on Mathematics-Engineering-Science and Medical Studies,, Adıyaman, Türkiye, 21 Haziran 2019, ss.50-72

ULAŞTIRMA PROJELERİ İLE KENTSEL DOKU ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: T5 EMİNÖNÜ- ALİBEYKÖY TRAMVAYI ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 04 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.1862-1875

Lojistikte Sürdürülebilir Yaklaşımlar: Bir Yeşil Lojistik Uygulaması Olarak Alternatif Yük Taşımacılığı Örnekleri

TRANSIST 2017-International Istanbul Transportation Congress and Fair, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.25-32

IMPACT SCORE TECHNIQUE FOR ANALYZING THE SERVICE QUALITY OF HIGH SPEED RAIL SYSTEM

Transportation Research Board 95th Annual Meeting, District Of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Ocak 2016, ss.10-20 identifier identifier

ANALYZING THE EFFECTS OF NORTHERN MARMARA HIGHWAY AND 3rd BOSPHORUS BRIDGE PROJECT AND 3rd AIRPORT PROJECT ON ISTANBUL

International Civil Engineering & Architecture Symposium For Academicans, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2014, ss.11-21

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite

Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu ERUSİS, TMMOB EMO-Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir, Türkiye, 14 Haziran 2013, ss.87-101

Otopark Etütleri ve YTÜ Davutpaşa Yerleşkesinde Bir Uygulama Örneği

3. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2013, cilt.1, ss.47-63

Parking Surveys and Application for Davutpaşa of YTU/Otopark Etütleri ve YTÜ Davutpaşa Yerleşkesinde Bir Uygulama Örneği

3. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu/3. International Transportation and Parking Areas Management Symposium, 01 Mayıs 2013, ss.47-63

Karayolu Olarak Düşük Kapasite ile İşleyen Yanyolların Demiryoluna Dönüştürülmesi ve Bölgesel Bir Uygulama Üzerinde İncelemesi

2. Toplu Ulaşım Haftası, TRANSİST 2011, 4. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi,, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2011, ss.150-165

Kampüs Otoparklarında Mevcut Park Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2011, ss.100-120

Kentiçi Kavşak Bölgelerinde Trafik Akım Hızlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Analiz

İzmir Ulaşım Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2009, cilt.1, ss.594-602

Kentiçi Trafik Kazalarının Çevre ve Ulaşım Koşullarına Bağlı Olarak İncelenmesi

İzmir Ulaşım Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2009, cilt.1, ss.507-521

Acceptable Congestion Pricing Schemes For Kadikoy CBD, Istanbul

International Conference on Transportation Planning and Implementation Methodologies For Developing Countries, Mumbai, Hindistan, 3 - 06 Aralık 2008, ss.25-26 Creative Commons License

Havaalanı Kapı Ataması Problemine İlişkin Bir İnceleme

7. Ulusal Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2007

Havaalanı İşletimi Optimizasyonu

Y.T.Ü. İnşaat Fakültesü 1. Proje Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Haziran 2007, ss.35-46

Havaalanı İşletimi Optimizasyonu

YTÜ İnşaat fakültesi 1. Proje Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 01 Mart 2007, ss.35-46

Merkezi İş Alanlarında (MİA) Tıkanıklık Fiyatlandırması: Kadıköy MİA Örneği

Y.T.Ü. İnşaat Fakültesü 1. Proje Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2007, ss.1-11

Yük taşımacılığında Tür Seçimi İçin Bir Karar Destekleyici Yöntem

6. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.500-518

An Investigation For Change Of Transportation Conditions At Istanbul Historical Peninsula

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2004, ss.1425-1426

İstanbul Tarihi Yarımadada Üretilen ve Çekilen Trafik Üzerine 2003 Yılı İçin Bir Değerlendirme

Advanced İn Civil Engineering 2004-6th International Conference, Boğaziçi University, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2004, cilt.3, ss.1909-1921

An Attempt to Development a Framework for Intercity Multimodal Freight Transportation

Advances in Civil Engineering, ıv. International Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 18 Nisan 1997, ss.234-245

An Evaluation Of Istanbul Historical Peninsulas Inbound And Outbound Traffics With The Aid Of Screen Line Cordon Surveys

Advances in Civil Engineering 4th International Congress, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 01 Kasım 2000, cilt.3, ss.1383-1392

Taşıma Planlaması ve Trafik Açısından Önemi

Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Makine Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mart 1995, cilt.1, ss.209-225

Mühendislik Eğitiminin Değerlendirilmesinde Uygulama Örneği

1. Ulusal Mühendislik Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2004, ss.150-165