Education Information

Education Information

 • 1989 - 1993 Doctorate

  University of Newcastle Upon Tyne, , Kimya, United Kingdom

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyt Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Ion selective electrodes as dedectors in ion chromatography

  University of Newcastle Upon Tyne

 • 1988 Postgraduate

  Temel anorganik iyonların (klorür, bromür, nitrit, nitrat, florür ve sülfat) ters-faz sıvı kromatografi kolonunda alıkonma mekanizmalarının incelenmesi ve UV absorbsyonu ile tayini

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence