Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Türkiye'de Eğitim Amaçlı Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Temel Grafik Tasarım Sorunları ve Sorunlara Çözüm Önerileri

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi

 • 2004 Postgraduate

  Türkiye'de 7-12 Yaş Seviyesi Masal Kitapları İllüstrasyonlarına Eleştirel Bir Bakış Ve Öneriler

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi