Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluating ict integration in turkish k-12 schools through teachers' views

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, vol.12, no.4, pp.747-766, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Yeterliklerine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, vol.30, no.1, pp.1-14, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.61-73, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.1, pp.61-73, 2014 (Journal Indexed in SSCI)

Metaphors created by prospective teachersrelated to the concept of Social Network

Procedia-Social and BehavioralSciences, vol.9, pp.1489-1496, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Profile of Internet Cafe users in Turkey

Telematics and Informatics, Volume, vol.24, no.1, pp.59-68, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMININ (İYEP) İŞLEVSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.1, pp.16-33, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.81-99, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Online Cooperation in English Language Learning

Journal of Education and Practice, vol.10, no.36, pp.79-83, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Sekizinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı (2018)’nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.20-35, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Systematic Review of Critical Factors Regarding ICT Use in Teaching and Learning

International Journal of Progressive Education, vol.15, pp.108-128, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Ruh Sağlığı Modüler Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.237-260, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.103-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinin Örtük Programdan Kaynaklanan Stres Algılarının Belirlenmesi Ölçeği

The Journal Of Internatıanal Educatıon Scıence, vol.4, no.12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.987-1015, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Mezunlarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.31, pp.391-408, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MICHAEL SCRIVEN: DEĞERLENDİRME ÜZERİNE KAVRAMSAL DEVRİM ÖNERİLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.49, pp.452-458, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına,

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.121-136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Health Education Program HEP of 9thGraders

Journal of Education and Practice, vol.7, no.33, pp.124-133, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi 7 169 179

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.169-179, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANMANIN ERİŞİYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.15, pp.313-332, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi

International Journal of Social Science, pp.385-389, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building

The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building, vol.1, no.1, pp.21-29, 2015 (Non-Refreed Journal)

The Effect of Educational Computer Games on Student Motivation in Learning English

e-International Journal of Educational Research, vol.5, no.4, pp.1-16, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim üyeleri bakış açısıyla lisansüstü eğitimin yaşam alanına yansımaları eğitim bilimleri örneklemi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.3, pp.1973-1090, 2012 (Other Refereed National Journals)

Attitudes of students towards learning objects in web based language learning

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.13, no.1, pp.238-247, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

Attitudes of students towards learning objects in web-based language learning

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.13, no.1, pp.238-247, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Integration of web pages into the content in E learning

Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.6, no.4, pp.2588-2597, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Uzaktan Eğitim Yönetimi

The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, vol.4, no.2, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Uzmanlaşmaya Etkisi

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). January 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 19., vol.4, no.1, pp.141-145, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Oluşturmacı Öğrenme Tasarımının Uygulanması ve Başarıya Etkisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.169-179, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim teknolojisinde yeni paradigma oluşturmacılık

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., vol.12, no.1, pp.159-183, 2002 (Other Refereed National Journals)

Okul İşletme İşbirliğinde Koordinatör öğretmenlerin Görevlerine İlişkin Bir Araştırma

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Intereactive Approach to English Language Teaching : Nearpod Application

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES 2nd ELT CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2019

A new way to develop listening skill in language learning: Edpuzzle

2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), 27 - 29 June 2019

Gamified Classroom: MapChart Example

2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Türkiye’de İnternet Kullanim Durumu ve Problemli İnternet Kulllanımının Gençler Üzerindeki Yansıması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 05 September 2018

Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy

5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.293-294

Design Of A Science Terminology Course In Teaching Turkish As A Foreign Language

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 24 April 2017, pp.252-253

Evaluation of the English language teaching curriculum

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, 20 - 23 April 2017, pp.387-388

ATTITUDE TOWARDS ICTUSE IN SECONDARY SCHOOLS A SCALE DEVELOPMENT STUDY

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), 28 - 30 November 2016, vol.349

How to be an Efficient Teacher Obstacles on English Language Teachers Efficacy

4th International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 October 2016

Assessment of Interaction in Distance Education

II. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, 3 - 04 July 2016

Öğretmenlerin Yenilikçi Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, 31 May - 03 June 2016

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin Belirlenmesi.

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, 01 September 2014

A Conceptual Framework of Teachers’ the Multicultural Teaching Competence.

34th International Conference on Society for Teacher Education, 01 April 2014

Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri

21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 01 September 2012

E portfolio Sürecinde Öğrenci Motivasyonu

VI. Uluslararası Eğitim TeknolojileriKonferansı, 19 - 21 April 2006

Sınıfta Nesnelci ve Oluşturmacı Yaklaşımları Birlikte Kullanmanın Gerekliliği

2st International Educational Technology Conference (IETC 2003), 28 - 30 May 2003

Bilgi Toplumunun Eğitim Sistemi ve Bu Sisteme Eğiticilerin Yetiştirilmesi.

1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 October 1995

Books & Book Chapters

Evaluation of the English Language Teaching Curriculum

in: Education in the Globalized World, Özcan DEMİREL, Serkan DİNÇER, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.609-618, 2017

Turkish as a foreign language in globalized world: Science terminology instructional design (ID)

in: Education in the Globalized World, Özcan DEMİREL ,Serkan DİNÇER, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.209-222, 2017

Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

in: Türkiye'de Eğitim Politikaları, Arife Gümüş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.351-367, 2015 Sustainable Development

Egitim Politikaları Baglamında Egitim ProgramlarınınDegerlendirilmesi

in: Türkiye de Egitim Politikaları, Arife gÜMÜŞ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.351-367, 2015

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu

in: TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.87-98, 2011