Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ham Okuma Yazma (HOY) Testinin Geliştirilmesi /

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 November 2022

İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 November 2021

Öğretmenlerin hedef yönelimi araştırması: Tutum, öz-yeterlik, tükünmişlik

Uluslararası Öğretmen eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 May 2021, pp.119-120

Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 September 2020, pp.100-120

Birinci Sınıf Velisi Olmak! Bir Grup Veli Deneyimi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Sınıf öğretmenliği sempozyumlarında araştırma eğilimleri

16th International Primary Teacher Education Symposium,, Lefke, Cyprus (Kktc), 08 May 2017, pp.1-10

Taslak Türkçe Dersi Öğretim Programının (2017) Temel Dil Beceri Alanları Açısından Değerlendirilmesi

26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 April 2017, pp.1-10

A meta-synthesis study on metaphors

7th World Conference on Learning, Teaching and, Educationa Leadership, Budapest, Hungary, 27 November 2016, pp.100-114

A STUDY ON CLASSROOM TEACHER TRAINING

Young Professionals as Change Agents: Induction as Bridge between Teacher Training and Professional Development PAEDEIA International Symposium, Ankara, Turkey, 19 October 2015, pp.100-110

Okuma Performansının Sürdürebilirliği Üzerine Bir Araştırma

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 May 2015, pp.1-10

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Üst Biliş Okuma Farkındalıkları

International Conference on Talent Development & Excellence ICTDE, Antalya, Turkey, 25 September 2014, pp.1-10

Birinci Sınıfa Hazır Olmaya İlişkin Öğretmen Beklentileri

International Symposium On Changes And New Trends In Education,, Konya, Turkey, 22 April 2013, pp.1-10

Books & Book Chapters

HARF/ALFABE TEKNİĞİ

in: Özel Eğitimde İlk Okuma Yazma, Macid Ayhan MELEKOĞLU,Hüseyin ANILAN, Editor, VİZE, Ankara, pp.173-186, 2021

Akıcı Okuma: Ne, Neden, Nasıl?

in: PISA ve OKUMA KÜLTÜRÜ, Ömer Yahşi, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.199-218, 2021

Hece Tekniği

in: Özel Eğitimde İlk Okuma Yazma,, Macid Ayhan MELEKOĞLU,Hüseyin ANILAN, Editor, VİZE , Ankara, pp.187-210, 2021

İlkokulda İlkokuma ve Yazma öğretimi

in: İLKOKULDA ÖĞRETİM: SINIF ÖĞRETMENİ EL KİTABI, Korkmaz İsa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-70, 2021

Okuryazarlık Sürecinde Aile Desteği

in: İlkokul Üzerine Güncel Konular-I, Baysal, ZN., BAYSAL • Sarıcan,E., Şener, N., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.124-133, 2021

İlkokul dönemi, temel özellikleri, ilkokul 1. Sınıf programı

in: Adım adım ilkokula başlamak: Okula uyum ve erken Okuryazarlık eğitimi, Özgül Polat, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.84-109, 2019

Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Anlayışları, Öğretme Motivasyonları ve Öğrenci Başarısı Üzerine Yapısal Eşitlik Modellemesi

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı,, EBK Bil. Kr, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2016

Türkçe Öğretimi Ders İşleme Süreci

in: İlk ve Ortaokularda Türkçe Öğretimi, Fatma Susar KIRMIZI, Editor, Anı Yayıncılık, pp.17-41, 2016

Öğrencilerin Türkçe Dersi Başarı Notu Oluşturulma Şeklinin Dil Becerileri Açısından İncelenmesi: Bir Eksiklik Olabilir Mi?

in: Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Kamil İŞERİ, Gökhan ÇETİNKAYA, Tuğba ÇELİK, Sercan DEMİRGÜNEŞ, Tuğçe DAŞÖZ, Yusuf GENÇER, Editor, PegemAkademi, Ankara, pp.449-458, 2014

Metrics

Publication

70

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

43

H-Index (Scopus)

5

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals