Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Silicon-semiconductor Materials For Infrared Photonic Devices

ICASEM IV ( Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi), 20 October 2022

ANN YÖNTEMİ İLE RELATİF YOĞUNLUK DEĞİŞİMİNİNARAŞTIRILMASI

HEZARFEN International Congress of Science, Mathematics and Engineering, 8 - 10 November 2019

Al MATRİSLİ KOMPOZİTLERE ANFIS YAKLAŞIMININUYGULANMASI

HEZARFEN International Congress of Science, Mathematics and Engineering, 8 - 10 November 2019

ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERDE AŞINMAAĞIRLIK KAYBININ ARAŞTIRILMASI

HEZARFEN International Congress of Science, Mathematics and Engineering, 8 - 10 November 2019 Sustainable Development

INFLUENCE OF NICKEL CONCENTRATION ON COATING OFMWCNT

ISER International conference - Kiev, Ukraine, 17 - 18 August 2019

Nikel kaplanmış çoğul duvarlı karbon nanotüplerin SEM Analizleri

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep), 26 - 27 April 2019

6061 alüminyum matrisli kompozitlerin ANFIS modeli

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep), 26 - 27 April 2019

Üretilen alüminyum matrisli kompozitlerin fiziksel özelliklerine ait bir çalışma

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep), 26 - 27 April 2019

ALÜMİNA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KARAKTERİZASYONUN

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13 - 16 December 2018

MAGNESIUM OXIDE ADDING TO AL2024 ALLOYS

3rd International Energy Engineering Congress, 18 - 19 October 2018

COBALT COATING OF CARBON NANOTUBE

3rd International Energy Engineering Congress, 18 - 19 October 2018

MGO GÜÇLENDİRİCİLERİN COBALT İLE KAPLANMASI

3nd International Conference on Material Science and Technology, 17 - 19 September 2018

Nİ-CNT İLAVE EDİLMİŞ AL 2024 KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE POROZİTE ANALİZİ

3nd International Conference on Material Science and Technology, 17 - 19 September 2018

AL2024/MGO/MWCNT KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUK VE POROZİTE İÇERİĞİNİN DEĞİŞİMİ

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13 - 16 September 2018, vol.2

HİBRİD KOMPOZİTLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21 - 22 June 2018

BOR İÇEREN KOMPOZİTLERİN ÇEKME MODÜLÜ

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21 - 22 June 2018

FARKLI ORANLARDA EKLENEN GÜÇLENDİRİCİLERİN KAYMA MODÜLÜNE ETKİSİ

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21 - 22 June 2018

KOMPOZİTLERE EKLENEN SİLİSYUM KARBÜR TAKVİYESİNİN TEORİK OLARAK MODELLENMESİ

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21 - 22 June 2018

Al-Mg/MgOp Kompozitlerin Üretilmesi

International Advanced Researches and Engineering Congress, 16 - 18 November 2017

ALÜMİNYUM-MAGNEZYUM KOMPOZİTLERIN MİKRO VE NANO BOYUTLU MgO PARÇACIKLAR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

the International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), 26 - 29 October 2017

Altlık Tipinin Krom Karbür Çökelmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

4. International Conference on Welding Technologies and Exhibition, 11 - 13 May 2016

Dikey Kavite Yarıiletken Optik Yükselticilerin Kazanç Grafiklerinin İncelenmesi

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 06 September 2011, pp.1

Hellish vertical cavity semiconductor optical amplifier for 1.3 mum operation

ICO Topical Meeting On Emerging Trends And Novel Materials In Photonics, Delphi, Greece, 07 October 2009, pp.1

Dilute Nitride III-V Hetero structures Lattice-Matched to Silicon

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 August 2009, pp.1

Temperature Dependence of Material Parameters In Semiconductor Lasers Based On InGaNAs/Gaas Quantum Well Systems

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 August 2009, pp.1

"(111) yonunde buyutulmus InGaAs/GaAs kuantum kuyu lazerinin elektronik ve optik ozelliklerinin incelenmesi

TÜRK FIZIK DERNEGI 21. FIZIK KONGRESI (TFD-21), Isparta, Turkey, 11 September 2002, pp.1

GaInNAs Alasimlardaki elektronun etkin kutle artisinin lazer uzerindeki etkileri

TÜRK FIZIK DERNEGI 21. FIZIK KONGRESI (TFD-21), Isparta, Turkey, 11 September 2002, pp.1

Books & Book Chapters

State of the Art Review on the Latest Welding Technologies for Aluminum

in: Engineering Sciences New Trends, Concepts and Research, KURT HALİL İBRAHİM, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.107-132, 2021