Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Kıyafet Politikasına İlişkin Görüşleri: Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Örneği

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, no.10, ss.13-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar