Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geç Dönem Osmanlı İstanbul'unda Han Yöneticileri-Odabaşılar

OTAM-Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, ss.195-216, 2011
Link

Ondokuzuncu Yüzyıl İlk Yarısında İstanbul’da Berber Olmak, Berber Kalmak

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü Yakın Dönem Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.171-188, 2006
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Women and the World of Entertainment in the Late Ottoman Istanbu

EAUH 2018 Urban renewal and resilience cities in comparative perspective, Rome, İtalya, 29 Ağustos 2018 - 01 Eylül 2019, ss.1

19. Yüzyıl İstanbul'unda Mekanlar ve Aktörler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarih ve Edebiyat Buluşmaları Sempozyumu-III: Mekansal Tarihler ve Tasvirler, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2009

II. Mahmud Dönemi'nde Esnaf-Yeniçeri İlişkisi

Osmanlı'dan Cumhuriuyet'e Esnaf ve Ticaret, İstanbul, Türkiye, 15 Ekim 2010

Adaptation of Foreign Tv Dramas In Turkey

International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2019, ss.42

Kamusal Alanda Ritüeller ve İlişkiler: At Pazarı Örneği

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.446-452

Gündelik Yaşam Tarihi ve Osmanlı Esnafı

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018, ss.1-6

Günümüz İstanbul’unda İki Yabancı Grup: Pakistanlı ve Suriyeli İllegal Göçmenler

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.57

TÜRK KADINI DERGISI: KAPAK RESIMLERI VE KADIN İMAJI

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.62

Osmanlı İstanbul’unda Mekânlar ve İnsanlar: Sümbüllü Han Örneği

Ciepo Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Kongresi-22, Trabzon, Türkiye, 04 Ekim 2016

1826 ve Sonrası: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ve “Yeniçeriler.”

International Conference on Ottoman Studies I: Janissaries, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2015, ss.10

“The Shoemakers of Istanbul in the Nineteenth Century: An Overview.”

History of Occupations and Occupations in the Ottoman Empire and Turkey, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2015

Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyahat ve Kadın

1st International Conference on Empire, Nation and Gender: Perspectives from World History, Ankara, Türkiye, 26 Kasım 2014

Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda İç Pasaport: Mürûr Tezkeresi

Osmanlı İstanbulu: Ulsulararası Sempozyum II, İstanbul, Türkiye, 22 Mayıs 2014 - 25 Temmuz 2019, ss.1-5

“Mürûr Tezkereleri: 19. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a Osmanlı Topraklarında Seyahat Göç ve Asayiş.”

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları. Tarih Vakfı, Ankara., Ankara, Türkiye, 21 Mart 2014

“On the Abolition of the Janissaries.”

New Perspectives On Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert (1941-2011)., İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2011

On dokuzuncu Yüzyılda İstanbul'da Mürur Tezkeresi Uygulamaları

16. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, ss.1-3

“Public Anxieties in Early Nineteenth Century Istanbul Neighborhoods.”

The Ottoman Mahalle in Court Records, 17-19th Centuries, Part I: Istanbul., Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Kasım 2009

“The Abolition of the Janissaries, 1826: An Analysis.”

11th International Congress of Economic and Social History of Turkey, Ankara, Türkiye, 17 Haziran 2008

Commercializaiton of Entertainment, Politicization of Theatres, 1876-1909

11th Annual Workshop on Ottoman Material Culture Temaşa: Performances in the Ottoman World, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2006

Envisionin a Millet (Nation) from Within and Beyond the Empire: Turkey and Alternative Nation Views

European Turkey: Modernization, Secularism and Islam, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 04 Aralık 2005

“Narrowed Spaces: Artisans of Ottoman Istanbul, 1808-1839.”

Deutscher Orientalistentag: “Barrieren-Passagen:” “Crafts and Craftsmen in the later Ottoman Empire: From Craft to Industry in the Ottoman Empire and Its "Successor States.", Halle, Almanya, 21 Eylül 2004

İstanbul Ayakkabıcıları, 1806-1828

Birinci İktisat Tarihi Kongresi, cilt.2, ss.547-551

Kitap & Kitap Bölümleri

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II

Atatürk: His Life, Ideas and Legacy, Zülal Balpınar, Editör, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir, ss.42-60, 2019

History of Turkish Revolution and Principles of Atatürk

The Early Reform Era, 1789-1839, Balpınar, Z., Editör, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, ss.50-87, 2018

History of Turkish Revolution and Principles of Atatürk

The Tanzimat Reforms, 1839-1876 , Başpınar, Z., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.88-115, 2018

Bread from the Lion's Mouth: Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities

The Shoe Guilds of Istanbul in the Early Nineteenth Century: A Case Study, Faroqhi,S., Editör, Berghahn Books, Oxford, ss.157-174, 2015
Link

Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World

The Ottoman Stage: Politicization and Commercialization of Theatres, 1876-1922, Faroqhi,S.,Öztürkmen,A., Editör, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, ss.319-342, 2014
Link

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ticaret Hayatı

Yeniçeri-Esnaf İlişkisi: Bir Analiz, Demirel,F., Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.21-42, 2012

Diğer Yayınlar