Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ottoman apprentices and their experiences

Middle Eastern Studies, cilt.55, sa.5, ss.683-700, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern Era

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.48, ss.446-451, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pandemonium and order: Suretyship, surveillance, and taxation in early nineteenth-century Istanbul

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, ss.167-189, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken 20. Yüzyıldaki Bir Esnaf Sayımı Üzerine Bazı Analizler

JOURNAL OF MODERN TURKISH HISTORY, cilt.16, sa.32, ss.431-468, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e (1839-1908) Esnaf Hareketliliği, Devlet Kontrolü ve İstanbul

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.95-127, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GEÇ DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA SEYAHAT VARAKALARI VE KADINLAR

Osmanli Mirasi Arastirmalari Dergisi, cilt.6, sa.14, ss.155-177, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul un Vebayla İmtihanı 1811 1812 Veba Salgını Bağlamında Toplum ve Ekonomi

Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları, cilt.1, sa.1, ss.1-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geç Dönem Osmanlı İstanbul unda Han Yöneticileri Odabaşılar

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, sa.29, ss.195-215, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Women and the World of Entertainment in the Late Ottoman Istanbu

EAUH 2018 Urban renewal and resilience cities in comparative perspective, Rome, İtalya, 29 Ağustos 2018 - 01 Eylül 2019, ss.1

19. Yüzyıl İstanbul'unda Mekanlar ve Aktörler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarih ve Edebiyat Buluşmaları Sempozyumu-III: Mekansal Tarihler ve Tasvirler, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2009

Adaptation of Foreign Tv Dramas In Turkey

International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2019, ss.42

Kamusal Alanda Ritüeller ve İlişkiler: At Pazarı Örneği

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.446-452

Gündelik Yaşam Tarihi ve Osmanlı Esnafı

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018, ss.1-6

Women and Ottoman World of Entertainment

EAUH, Roma, İtalya, 28 Ağustos - 02 Eylül 2018

Günümüz İstanbul’unda İki Yabancı Grup: Pakistanlı ve Suriyeli İllegal Göçmenler

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.57

TÜRK KADINI DERGISI: KAPAK RESIMLERI VE KADIN İMAJI

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.62

Sünbüllü Han

CIEPO, 4 - 08 Ekim 2016

Osmanlı İstanbul’unda Mekânlar ve İnsanlar: Sümbüllü Han Örneği

Ciepo Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Kongresi-22, Trabzon, Türkiye, 04 Ekim 2016

1826 ve Sonrası Yeniçeri Ocağı nın Kaldırılması ve Yeniçeriler

International Conference on Ottoman Studies I: Janissaries, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2015

1826 ve Sonrası: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ve “Yeniçeriler.”

International Conference on Ottoman Studies I: Janissaries, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2015, ss.10

“The Shoemakers of Istanbul in the Nineteenth Century: An Overview.”

History of Occupations and Occupations in the Ottoman Empire and Turkey, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2015

On Dokuzuncu Yüzyılda İstanbul da Mürur Tezkeresi Uygulamaları

16th Türk Tarih Kongresİ, Türk Tarih Kurumu, Ankara/Türkiye, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010

Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu nda Seyahat ve Kadın

1st International Conference on Empire, Nation and Gender: Perspectives from World History/1. Uluslararası Konferans İmparatorluk, Ulus ve Toplumsal Cinsiyet: Dünya Tarihinden Perspektifler, Ankara üniversitesi, Ankara/1st International Conference on Empire, Nation and Gender: Perspectives from World History, Ankara Üniversitesi, Ankara/Türkiye, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2014

Mürûr Tezkereleri 19 Yüzyıl dan 20 Yüzyıl a Osmanlı Topraklarında Seyahat Göç ve Asayiş

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, Ankara/Türkiye, Ankara, Türkiye, 21 Mart 2014

Son Dönem Osmanlı İstanbul unda İç Pasaport Mürûr Tezkeresi

Osmanlı İstanbulu. Uluslararası Sempozyum II, 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2014

“On the Abolition of the Janissaries.”

New Perspectives On Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert (1941-2011)., İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2011

II Mahmud Döneminde Esnaf Yeniçeri İlişkisi

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 15 Ekim 2010

On dokuzuncu Yüzyılda İstanbul'da Mürur Tezkeresi Uygulamaları

16. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, ss.1-3

İstanbul Ayakkabıcıları 1806 1828

Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2007, cilt.2, ss.547-551

Public Anxieties in Early Nineteenth Century Istanbul Neighborhoods

The Ottoman Mahalle in Court Records, 17-19th Centuries, Part I: Istanbul. MESA: Middle East Studies Association, Boston/ABD, BOSTON, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 23 Kasım 2009

19 Yüzyıl İstanbul unda Mekânlar ve Aktörler

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih ve Edebiyat Buluşmaları Sempozyumu-III: Mekânsal Tarihler ve Tasvirler, Yıldız Teknik Üniversitesi, istanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2009

The Abolition of the Janissaries 1826 An Analysis

11th International Congress of Economic and Social History of Turkey, Bilkent Üniversitesİ, Ankara/Türkiye, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2008

Commercialization of Entertainment Politicization of Theatres 1876 1909

11th Annual Workshop on Ottoman Material Culture Temaşa: Performances in the Ottoman World, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2006

Commercializaiton of Entertainment, Politicization of Theatres, 1876-1909

11th Annual Workshop on Ottoman Material Culture Temaşa: Performances in the Ottoman World, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2006

Narrowed Spaces Artisans of Ottoman Istanbul 1808 1839

Crafts and Craftsmen in the later Ottoman Empire: From Craft to Industry in the Ottoman Empire and Its "Successor States." Martin-Luther-Universitat, Halle/Almanya, Halle/Wittenberg, 21 Eylül - 24 Aralık 2005

Envisioning a Millet Nation from Within and Beyond the Empire Turkey and Alternative Nation Views

European Turkey: Modernization, Secularism and Islam, Mediterranean Initiative, Institute for European Studies. Cornell University, Ithaca/ABD, ITHACA, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 04 Aralık 2005

Envisionin a Millet (Nation) from Within and Beyond the Empire: Turkey and Alternative Nation Views

European Turkey: Modernization, Secularism and Islam, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 04 Aralık 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Atatürk: His Life, Ideas and Legacy

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II, Zülal Balpınar, Editör, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir, ss.42-60, 2019

The Early Reform Era, 1789-1839

History of Turkish Revolution and Principles of Atatürk, Balpınar, Z., Editör, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, ss.50-87, 2018

The Tanzimat Reforms, 1839-1876

History of Turkish Revolution and Principles of Atatürk, Başpınar, Z., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.88-115, 2018

Kethüdas: The Guild Wardens of Early Nineteenth Century Istanbul

History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Karahasanoğlu S., Demir D. C., Editör, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, ss.285-300, 2016

The Shoe Guilds of Istanbul in the Early Nineteenth Century: A Case Study

Bread from the Lion's Mouth: Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities, Faroqhi,S., Editör, Berghahn Books, Oxford, ss.157-174, 2015

The Shoe Guilds of Istanbul in the Early Nineteenth Century: A Case Study

Bread from the Lion s Mouth Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities, Faroqhi, Suraiya, Editör, Berghahn Books, New York, ss.157-171, 2015

The Ottoman Stage: Politicization and Commercialization of Theatres, 1876-1922

Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World, Faroqhi,S.,Öztürkmen,A., Editör, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, ss.319-342, 2014

Yeniçeri-Esnaf İlişkisi: Bir Analiz

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ticaret Hayatı, Demirel,F., Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.21-42, 2012

Yeniçeri-Esnaf İlişkisi: Bir Analiz.

Osmanlı dan Cumhuriyet e Ticaret Hayatı, Demirel, Fatmagül, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.21-42, 2012

Diğer Yayınlar