Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of damages on a RC building after a big fire

ADVANCES IN CONCRETE CONSTRUCTION, cilt.6, ss.177-197, 2018 Özet

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, ss.278-291, 2017 Özet

Response surfaces for compressive strength of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.40, ss.763-774, 2013 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of SCMs on the Mechanical Properties and Durability of Fibre Cement Plates

International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, cilt.9, ss.718-724, 2015
Link

Betonarme Yapılarda Korozyon Ölçüm Yöntemleri ve Hasar Tespiti

Türkiye Mühendislik Haberleri, cilt.48, ss.134-138, 2004
Link

Numune Boyut ve Biçiminin Beton Özelliklerine Etkileri

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.23-32, 2001
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alkali Aktivation and Puzzolanic Activity of Waste Material

10th International Concrete Congress, Bursa, Türkiye, 02 Mayıs 2019, ss.42-50

Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

Pozzolanicity Evaluation of Rock-Cut Building’s Waste Material in Cappadocia Region

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-8

Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-7

Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Tuğla Duvarın Elastisite Modülünün Deneysel ve Matematiksel Model ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.533-542

Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kulllanılabilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.559-568

Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.257-265

Determination of Mechanical of Properties of Blend Bricks Used in Historical Structures

3rd International Conference on Protection of Historical Constructions-Prohitecht 17, Lisbon, Portekiz, 12 Temmuz 2017, cilt.1, ss.184-185
Link

Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Experimental Study on the Mechanical Properties of Lime-Based Mortars Produced for Consolidation

HMC 2016-4th Historic Mortars Conference, Santorini, Yunanistan, 10 Ekim 2016, ss.307-314

Rheological Properties of Lime Based Grouts Utilized for Masonry Consolidation

ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.137

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015, International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 05 Ağustos 2015, ss.26

Rheological properties of hydraulic grouts used in consolidation of brick masonry walls

REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, Portekiz, 22 Temmuz 2015, ss.861-868

Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Grouting) Değerlendirilmesi

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2013, ss.377-386

Behavior of High Strength Concrete with Raw Rice Husk Exposed to High Temperature Effect

Sustainable Intelligent Manufacturing - 2013, Portugal, Lisbon, Portekiz, 26 - 29 Haziran 2013, cilt.1, ss.593-597

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Beton Davranışı

Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2013, ss.312-336

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Pirinç Kapçığı Katkılı Betonun Termofiziksel Özellikleri

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, cilt.1, ss.221-229

Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Hünkar Kasrı Otağ ı Hümayun Örneği

İnşaat Mühendisliği'nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.56-57

The Effect of Corrosion on the Steel Bars Embedded in Polymer Modified Concrete

7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.617-624 Özet

Betonarme Deniz Yapılarında Korozyon Hasarının Tespiti

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2007, ss.235-242

Predicting the Compressive Strength of Concrete Exposed to High Temperatures with a Neural Network Model

Sustainability in Cement and Concrete, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2007, cilt.1, ss.455-464

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Uçucu Kül Katkılı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006

The Effects of Environmental Conditions on Deterioration Process in Historic Buildings

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.447-448

Betonarme Yapılarda Korozyon Hasarı

Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2004, ss.511-513

Erzurum Hatuniye (Çifte Minerali) Medresesi ve Malzeme Özelliklerinin Araştırılması

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu

Influence of Firing Temperature on the Pozzolanic Activity of Calcined Clay Bricks

PROHITECH 2014 - 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, ss.617-622

Mechanical behavior of two-wythebrick masonry walls injected with hydraulic lime grout

REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, ss.879-888

Causes of Failure of Küçük Ayasofya Mosque-Saints Sergius and Bacchus- in İstanbul

International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, cilt.1, ss.25-29

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar