Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Postfire Damage Assessment of a RC Factory Building

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.33, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, ss.278-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Material Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul (Turkey)

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.61, ss.209-215, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Assessment of Pozzolanicity of Clay Bricks Fired at Different Temperatures for Use in Repair Mortar

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.28, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Thermo-physical properties of concrete exposed to high temperature

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.45, ss.157-161, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Influence of raw rice husk addition on structure and properties of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.44, ss.54-62, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Response surfaces for compressive strength of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.40, ss.763-774, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Predicting the high temperature effect on mortar compressive strength by neural network

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.8, ss.491-510, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prediction of Time to Crack Initiation in Reinforced Concrete Exposed to Chloride

Construction And Building Materials, cilt.22, ss.1100-1107, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Compressive strength-color change relation in mortars at high temperature

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, cilt.34, ss.1803-1807, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of SCMs on the Mechanical Properties and Durability of Fibre Cement Plates

International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, cilt.9, ss.718-724, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Mechanical Properties and Released Gas Analysis of High Strength Concrete with Polypropylene and Raw Rice Husk under High Temperature Effect

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and Environmental Engineering, cilt.7, ss.806-811, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klorür Etkisindeki Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Arasındaki İlişki

TEKNIK DERGI, cilt.16, ss.3673-3681, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Betonarme Yapılarda Korozyon Ölçüm Yöntemleri ve Hasar Tespiti

Türkiye Mühendislik Haberleri, cilt.48, ss.134-138, 2004 (Hakemsiz Dergi)
Link

Korozyon Nedeni ile Beton Örtüyü Çatlatan Donatıdaki Kesit Kaybının Belirlenmesi

TEKNIK DERGI, cilt.14, ss.2923-2934, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yangına Maruz Yapılarda Betonun Basınç Dayanımı – Renk Değişimi İlişkisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Dergisi, ss.51-60, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Numune Boyut ve Biçiminin Beton Özelliklerine Etkileri

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.23-32, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alkali Aktivation and Puzzolanic Activity of Waste Material

10th International Concrete Congress, Bursa, Türkiye, 02 Mayıs 2019, ss.42-50

Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-7

Pozzolanicity Evaluation of Rock-Cut Building’s Waste Material in Cappadocia Region

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.100-107

Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.257-265

Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Tuğla Duvarın Elastisite Modülünün Deneysel ve Matematiksel Model ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.533-542

Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kulllanılabilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.559-568

Determination of Mechanical of Properties of Blend Bricks Used in Historical Structures

3rd International Conference on Protection of Historical Constructions-Prohitecht 17, Lisbon, Portekiz, 12 Temmuz 2017, cilt.1, ss.184-185
Link

Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi (ZM-16), Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.2, ss.595-604

Rheological Properties of Lime Based Grouts Utilized for Masonry Consolidation

ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.137

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015, International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 05 Ağustos 2015, ss.26

Rheological properties of hydraulic grouts used in consolidation of brick masonry walls

REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, Portekiz, 22 Temmuz 2015, ss.861-868

Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Grouting) Değerlendirilmesi

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2013, ss.377-386

Behavior of High Strength Concrete with Raw Rice Husk Exposed to High Temperature Effect

Sustainable Intelligent Manufacturing - 2013, Portugal, Lisbon, Portekiz, 26 - 29 Haziran 2013, cilt.1, ss.593-597

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Beton Davranışı

Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2013, ss.312-336

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Pirinç Kapçığı Katkılı Betonun Termofiziksel Özellikleri

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, cilt.1, ss.221-229

Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Hünkar Kasrı Otağ ı Hümayun Örneği

İnşaat Mühendisliği'nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.56-57

The Effect of Corrosion on the Steel Bars Embedded in Polymer Modified Concrete

7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.617-624 Özet

Betonarme Deniz Yapılarında Korozyon Hasarının Tespiti

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2007, ss.235-242

Predicting the Compressive Strength of Concrete Exposed to High Temperatures with a Neural Network Model

Sustainability in Cement and Concrete, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2007, cilt.1, ss.455-464

The Effects of Environmental Conditions on Deterioration Process in Historic Buildings

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.447-448

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Uçucu Kül Katkılı Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006

Betonarme Yapılarda Korozyon Hasarı

Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2004, ss.511-513

Compressive Strength Color Change Relation in Fire Damaged Buildings

International Scientific Session VSU 2001, 29 - 31 Mayıs 2001, ss.29-35

Erzurum Hatuniye (Çifte Minerali) Medresesi ve Malzeme Özelliklerinin Araştırılması

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu

Causes of Failure of Küçük Ayasofya Mosque-Saints Sergius and Bacchus- in İstanbul

International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, cilt.1, ss.25-29

Influence of Firing Temperature on the Pozzolanic Activity of Calcined Clay Bricks

PROHITECH 2014 - 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, ss.617-622

Mechanical behavior of two-wythebrick masonry walls injected with hydraulic lime grout

REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, ss.879-888

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar