Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tek Sıra Beton Küp Yerleştirilmiş Dalgakıran Kafasında Stabilitenin Araştırılması

10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 17 November 2023, vol.1, pp.501-508

Düşük Maliyetli GNSS Sistemleri ile Dinamik Davranışların Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 November 2022, pp.1-2 Creative Commons License

THE POSITIONING PERFORMANCE OF LOW-COST GNSS RECEIVERS IN PRECISE POINT POSITIONING METHOD

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2021), Riga, Latvia, 2 - 03 December 2021, pp.1-6

Accuracy Assessment of GNSS-R Method for Snow Depth Detection

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019) , İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.81

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.593-596

Composing an Accurate Digital Bathymetric Model by Using Single Beam Data

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.114 Sustainable Development

Direct Geo-referencing of UAV images for Orthophoto Generation based on RTK GNSS Positioning

XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, pp.55

Benthic Habitat Mapping with Multi Beam Echo Sounder System

INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.434

Development of Low-cost Hybrid Measurement System

16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Greece, 18 - 21 June 2018

Non-Contact and Real-Time Displacement Measurement System for Structural Health Monitoring

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017

HİDROGRAFİK ÖLÇME STANDARTLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖNERİLER

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 October 2016, pp.1-5

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 September 2016, pp.1-4

Hidrografik Ölçmelerde Çok Bimli İskandil Verilerinin Hata Analizi

7.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 October 2014, pp.1-5

Güneybatı Anadolu nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi

7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.1-6

Establishment of Yıldız Technical University Permanent GNSS Station, Analysis and Presentation of the data

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013, ISGNSS-2013, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.52

Sayısal Nivoların Sistem Kalibrasyonu

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013, pp.1-6

GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Sayısal Nivo Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 - 19 November 2011, pp.1

Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 November 2011, pp.2

GPS Antenlerinin Kalibrasyonu

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010

Hidrografik Ölçmelerde Hareket Algılayıcı Sistemlerin Kullanılmasının Gerekliliği

5.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 October 2010, pp.557-565

Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.1

Hydrographic Education in Turkey and Latest Trends in the World

International Symposium, Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and related fields, Varna, Bulgaria, 23 - 24 September 2010, pp.46-58 Sustainable Development

Evaluation of Recent Hydrographic Survey Standards

International Symposium On Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy And Related Fields, Sofija, Bulgaria, 05 November 2009, pp.116-130

Sığ Sulardaki Hidrografik Ölçmelerde Teknenin dinamik Draft Değerinin Belirlenmesi

4.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 October 2009, pp.263-271

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Hidrografik Ölçmelerde Çok Bimli İskandillerin Kullanılması,

3.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 October 2007, pp.79-89

Sualtında Akustik Konumlandırma

11.Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 02 April 2007, pp.1-8

Sound Velocity Determination with Empirical Formulas & Bar Check

Shaping the Change, XXIII FIG Congress, Hamburg, Germany, 8 - 13 October 2006, pp.1-14

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.1

Kıyı Çizgisinin Belirlenmesi Karaburun Örneği

2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.329-336

RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi

5.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bodrum, Turkey, 5 - 07 May 2005, pp.467-478

Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi

Türkiye 10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 29 March - 01 April 2005, pp.542-555

Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofija, Bulgaria, 6 - 07 November 2003, pp.427-433 Sustainable Development

Using RTK GPS System Near the Forest and under the Tree

International Symposium on Modern Technologies, Education and Proffesional Practice in the Globalizing World, Sofija, Bulgaria, 6 - 07 November 2003, pp.434-444 Sustainable Development

Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların Konumlandırılması

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003

Metrics

Publication

64

Citation (WoS)

85

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

122

H-Index (Scopus)

6

Project

14

Intellectual Property

1

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals