Announcements & Documents

Bahar Dönemi Görüşme Saatleri
Announcement
2/26/2024
Özel Laboratuvar Grup 1-3-5 Programı
Announcement
2/24/2024
Özel Laboratuvar Grup 2-4-6 Programı
Announcement
2/23/2024
Yakıtlar Yanma Sunum
Presentation
2/22/2024

  Vize sınavı konularını kapsar Yakıtlar Yanma Sunum - 2024.pdf Creative Commons License

Motorlar Ders Notu
Lecture Note
10/2/2023
Elektronik Benzin Püskürtme
Lecture Note
10/1/2023
Elektronik Diesel Püskürtme
Lecture Note
10/1/2023
Otomotiv Mühendisliği -1 Ders Sunumu (Lisansüstü)
Presentation
2/20/2023