Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

 • 2005 - 2012 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

 • 2004 - 2005 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

 • 2008 - 2014 Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

 • 2007 - 2014 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Art & Design

 • 2007 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Art & Design

 • 2008 - 2010 Vice Dean

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Art & Design, Sanat

 • 2007 - 2009 Head of ADEK Commission

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Art & Design

 • 2007 - 2008 Deputy Head of Department

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Art & Design, Department of Arts

Courses

 • Postgraduate Çağdaş Sanat Yorumları

 • Doctorate Sanat Teorileri

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate 20.yüzyıl Sanat Teorileri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez

 • Doctorate Doktora Tezi

 • Doctorate Sanat Kuramı ve Eleştiri-1

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Doctorate Modernizm postmodernizm. Kuram ve Eleştiriler

 • Postgraduate Disiplinlerarası Sanat

 • Doctorate Sanat ve Tasarım Doktora Proje

 • Undergraduate Yen Medya Sanatı ve Kökenleri

 • Doctorate Modernizm-Postmodernizm Kuram ve Eleştiri

 • Doctorate Doktora Tezi

 • Undergraduate Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri

 • Undergraduate Atölye 4

 • Undergraduate Atölye 3

 • Postgraduate Atölye-1

 • Undergraduate Felsefe ve Sanat

 • Postgraduate Eleştiri Kuramları

 • Doctorate Sanat kuramı ve Eleştiri-II

 • Undergraduate Beden İmgeleri

 • Doctorate Sanat Yönetimi ve Sorunları

 • Undergraduate Çağdaş Sanat Estetiği

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Sergileme Yöntemleri

 • Undergraduate Sanat Atölyesi 3

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • Doctorate Sanat kuramı ve Eleştiri II

 • Undergraduate Sanat Atölyesi V

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • Doctorate Sanat kuramı ve Eleştiri-II

 • Undergraduate Sanat Atölyesi IV

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Undergraduate Felsefe ve Sanat

 • Undergraduate Sanat Atölyesi 5

 • Undergraduate Sergileme Yöntemleri

 • Undergraduate Disiplinlerarası Sanat

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • Postgraduate Yüksek lisans Tezi

 • Competence In Art Sanatta Yeterlik Eser Çalışması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • Doctorate Sanat Kuramları

 • Doctorate Doktora Tezi

 • Undergraduate Sanat Atölyesi III

 • Doctorate Sanat Teorileri

 • Undergraduate Atölye 5

 • Postgraduate Postmodern Sanat Düşüncesi

 • Doctorate Postmodern Sanat Düşüncesi

 • Undergraduate Temel Tasarım

 • Postgraduate Çağdaş Sanat Kuramı

 • Undergraduate Temel Çizim

 • Doctorate Atölye-1

 • Undergraduate Body Images

 • Postgraduate Seminer

 • Competence In Art Sanat Kuramları

 • Undergraduate Atölye-2

 • Undergraduate Atölye-1

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Undergraduate Felsefe ve Sanat

 • Undergraduate Desen-2

 • Postgraduate Atölye-2

 • Undergraduate Desen-1

 • Undergraduate Resim Teknolojisi

 • Undergraduate Mesleki Sanat Eğitimi-2

 • Undergraduate Temel Çizim-2

 • Undergraduate Mesleki Sanat Eğitimi-1

 • Undergraduate Temel Çizim-1

 • Undergraduate Temel Tasarım

 • Undergraduate Temel Çizim-1

Advising Theses

Designed Lessons