Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Kasım 2008 Hukuksal Düzenlemelerin İstihdam Politikaları Üzerindeki Etkileri

    Scientific Congress

    Saraoğlu A. R.

    İstanbul, Turkey