Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Current Trends in Developing Urban Tourism

ARCHNET-IJAR INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH, vol.7, no.2, pp.297-310, 2013 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Game Based Sketching Practices for Architectural Design Education

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.2, pp.82-91, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Holistic View on Contemporary Art Museums in the Context of Accessible Tourism - Case Studies from Central Europe

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.337-348, 2019 (International Refereed University Journal)

CO-LIVING PRACTICES OF YOUNG AND ELDERLY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SUSTAINABILITY- M:U:T:U:A:L

Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.15, pp.60-84, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müze, Saygınlık ve Bir Küvet: Stedelijk Müzesi

Mimarlık, no.403, pp.60-66, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Classroom Design In Terms of Foreign Language Learning

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.83, pp.277-281, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Bellek Yoklaması; Ev’lerim- Dört Mahalle Bir Yaşam

Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, no.30, pp.40-42, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Düşünen Farklılıklar ve Mekanda Değişim; Mekan Deneyimleme Pratikleri

Mimar-İst, no.44, pp.20-21, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on pc - video games in terms of the space awareness from childhood to youth

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.28, pp.796-800, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Canlı ile Mekansallaşan Hacimler ve Kabuk

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, pp.40-42, 2011 (Other Refereed National Journals)

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu’nun Ardından28-29 Nisan Antalya

MEGARON, vol.1, pp.170-177, 2006 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Workshop On Readıng And Desıgnıng Urban Space Through Cognıtıve Approach: Mekanoku – Fener Balat

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies ISSRIS 21, Balıkesir, Turkey, 22 February - 25 March 2021

The Importance of Public Art in Creative Cities: İstiklal Street, Istanbul

II. congress on architectural and cultural heritage in tourism, Karabük, Turkey, 24 - 26 May 2021, pp.71-72

From Texture To Building Envelope: A Conceptual Design Experience

EDULEARN21 (13th International Conference on Education and New Learning Technologies , 5 - 06 July 2021, pp.595-601

BUILDING A BRIDGE BETWEEN ARCHITECTURAL KNOWLEDGE AND CONCEPTS VIA ABSTRACTION

EDULEARN21 (13th International Conference on Education and New Learning Technologies , 5 - 06 July 2021, pp.4395-4400

THE EFFECT OF TOURIST PROFILE CHANGING WITH VISUAL AND DIGITAL MEDIA FACTOR ON SOCIAL AND PHYSICAL ENVIRONMENT: THE CASE OF ISTIKLAL STREET

III. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.287-295

ROUTE RECOMMENDATIONS FOR SUSTAINABILITY OF HISTORICAL AND CULTURAL URBAN CENTERS: THE CASE OF ISTIKLAL STREET

III. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.15-16

Archıtectural Responses To Cruıse Shıp Tourısm And Its Potentıal Effects In Istanbul

1st International Symposium of Design for Living with Water, İstanbul, Turkey, 9 - 10 July 2019

A Study on the Evaluation of Contemporary Art Museums in the Context of Tourism for All: Case Studies of Central Europe

1st International Conference on Tourism and Architecture, Karabük, Turkey, 24 October 2018, pp.339-350

Çocuğun Kente İlk Katılım Mekanları: Ev ve Sokak

İstanbul 1. Konut Kurultayı, İstanbul, Turkey, 10 May 2018, pp.184-185

Games As Creatıve Actıvıtıes In Sketch Educatıon

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Münih, Germany, 21 June 2016, pp.1

Informal Education Experience For Architecture Students Through Art Works

IJAS (International Journal of Arts Sciences) - International Conference for Teaching and Education, Paris, France, 13 - 16 April 2015, vol.8, pp.227-232

Fashion Inspiring From Architecture; A Workshop At Architectural Design Studio: Archifashion

EDULEARN14 - 6rd International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 07 July 2014, pp.7374-7380

Türkiye’de Turizm Tesislerinde Evrensel Tasarım İlkeleri Üzerine Bilgi Geliştirilmesi, İstanbul Örneğinde İrdeleme

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Turkey, 03 April 2014, pp.694-696

Evaluating The Built Environment In The Context Of Barrier Free Tourism, A Case Study in İstanbul

ToSEE Tourism in Southern and Eastern Europe, Zagreb, Croatia, 15 May 2013, pp.435-446

EVALUATING THE BUILT ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF BARRIER FREE TOURISM, A CASE STUDY IN ISTANBUL

2nd International Scientific Conference on Tourism in Southern and Eastern Europe: Crisis - a Challenge of Sustainable Tourism Development?, Opatija, Croatia, 15 - 18 May 2013, vol.2, pp.435-446 identifier

Turizm ve Sürdürülebilirlik: Talimhane Turizm Bölgesinde ‘Sokak Arayüzleri’ Üzerine Bir Araştırma

,” VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2012, pp.606-622

Experinces Of Three Different Basic Design Studios

EDULEARN11 - 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, Barselona, Spain, 04 July 2011, pp.3866-3870

EXPERIENCES OF THREE DIFFERENT BASIC DESIGN STUDIOS

3rd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2011, pp.3866-3870 identifier

Reunite The Inhabitants With The Coast: The Results Of A Workshop On The Coastal Area At Golden Horn

Joint International Symposium of IAPS-CSBE HOUSING Networks ’xxRevitalising Built Environments: Requalifying Old Places For New Uses, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.156

Müzikli Bir Atölye Çalışması

Mimari Tasarım Eğitimi- Bütünleşme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 June 2009, pp.52-64

A Research On Archıtectural Concepts At Fırst Year Desıgn Studıo

Designtrain Congress, Amsterdam, Netherlands, 05 June 2008, pp.69-79

A Research On Architectural Concepts At First Year Design Studio

Designtrain 2 Congress-Guidance in / for Design Training, Amsterdam, Netherlands, 5 - 07 June 2008, vol.2, pp.69-79

Books & Book Chapters

Bir Çığlık: Doğanın Sonu

in: Çağdaş Dünya Edebiyatında Mimarlık, Nevnihal Erdoğan,Hikmet Temel akarsu,Türkiz Özbursalı, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.186-189, 2021

Modern Dünya Kadrajında bir Oksimoron- Otomatik Portakal

in: Sinemada Mimarlık, Hikmet Temel Akarsu,Nevnihal Erdoğan,Türkiz Özbursalı, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.224-229, 2020

TARİHİ VE KÜLTÜREL KENT MERKEZLERİNİNSÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN ROTA ÖNERİLERİ: İSTİKLALCADDESİ ÖRNEĞİ

in: Turizm Araştırmaları, Faruk Alaeddinoğlu, Songül Özer, Sedat Şahin, Hacer Arslan Kalay, Editor, Paradigma Akademi, pp.441-478, 2019

Physical Accessibility

in: Towards a Barrier-free Turkey: Where Do We Stand? The Status Quo and Proposals’, Executive Summary, Nancy Öztürk,Neyyir Berktay, Editor, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.7-9, 2013

Physical accessibility

in: Towards a Barrier-free Turkey: Where Do We Stand? The Status Quo and Proposals, Nancy Öztürk, Neyyir Berktay, Editor, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.121-169, 2013

Yönetici özeti

in: Engelsiz Türkiye için Yolun Neresindeyiz?: Mevcut Durum ve Öneriler, , Editor, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2013

Fiziksel Erişilebilirlik

in: Engelsiz Türkiye için Yolun Neresindeyiz?: Mevcut Durum ve Öneriler, , Editor, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2013