Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul’da Planlanan Büyük Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Ormanlar Üzerine Etkileri: Başka Çözümler mümkün mü?

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Turkey, 05 December 2013, pp.127-153 Sustainable Development

İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi/Bütünleşeme mi? İstanbul’daki Kentsel Gelişme/Yeşil Alan Çelişkisi

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Turkey, 05 December 2013, pp.155-179 Sustainable Development

Defining Urban Complex Problems with Fuzzy Analysis: The Case of Söke Settlement in Turkey

ERSA 51th Congress of the European Regional Science Association, “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, Barselona, Spain, 30 August 2011, pp.1-11

Tourism Development Strategies in the Context of Coast, Culture and Agriculture-Büyükmenderes Basin

51st Congress of the European Regional Science Association: New Challanges for European Regions and Urban Areas in Globalised World, Barcelona, Spain, 30 August 2011, pp.125 Sustainable Development

The Changing Structure of Mass Housing Development in Istanbul

50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, Jönköping, Sweden, 19 August 2010, pp.1-15

İstanbul’da Son Yirmi Yıldaki Konut Gelişmeleri

Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Turkey, 03 December 2009, pp.391-411

Deprem, Planlama ve İstanbul

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nin 10. Yılında Neler Yapıldı, Niye Yapılamadı? TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 August 2009, pp.1

Kentte Yaratılanlar ve Paylaşılanlar

Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 June 2009, pp.105-116

Doğal Afet Önlemi Toplumsal Afet Aracına Nasıl Dönüştürülür? Türkiye Örneği

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yerel Yönetimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 February 2009, pp.1

Afet Bilgi Yönetimi, CBS Ve Planlama

Deprem Bölgelerinde CBS Nin Önemi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 01 January 2007, pp.1

İstanbul’da Deprem Riski Ve Kentsel Mekanda Planlama Alternatif Arayışları

Küçükçekmece Ve Yakın Çevresi Teknik Kong, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2003, pp.280-293

Metrics

Publication

18

Project

8
UN Sustainable Development Goals