Education Information

Education Information

 • 2014 - 2015 Post Doctorate

  Texas Tech University, Education, Social Science, United States Of America

 • 2012 - 2012 Post Doctorate

  University of Wisconsin-Madison, Education, Social Science, United States Of America

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yeniçağ, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Amcazade Hüseyin Paşa Hayatı ve Faaliyetleri (1644–1702)

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ

 • 2000 Postgraduate

  El-Melik El-Mansur Seyffeddin Kalavun el-Elfi Hayatı ve Faaliyetleri (1280-1290)

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih