Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

 • 2015 - Continues Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

 • 2009 - Continues Lecturer PhD

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Department Of Arts

Managerial Experience

 • 2010 - 2011 Deputy Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty of Art & Design

Courses

 • Doctorate Tez

 • Postgraduate Müzeler ve Küratörlük

 • Undergraduate Sanat Yönetiminde Uygulama

 • Postgraduate Müzeler ve Küratörlük

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Sanatta Pazarlama

 • Undergraduate Sanat ve Estetik

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez

 • Undergraduate Endüstriyel Tasarım Tarihi

 • Postgraduate Dünyada ve Türkiyede Kültür Pol. Gelişimi

 • Doctorate Doktora Tezi

 • Postgraduate Tasarım ve Sanat 20.yy'dan seçme konular

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzm. Alan Dersi

 • Postgraduate Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları Gelişimi

 • Doctorate Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Doktora Tezi

 • Postgraduate History and Theories of Art and Design

 • Postgraduate Tasarım ve Sanat 20.yy'dan seçme konular

 • Postgraduate Oryantalizm ve Türk Sanatı

 • Undergraduate Sanat ve Eleştiri

 • Undergraduate Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2

 • Undergraduate Sanat Yönetiminde Uygulama

 • Undergraduate Kültür Yönetimi ve Etkenleri 1

 • Undergraduate Arkeoloji

 • Undergraduate Sanat ve Estetik

 • Undergraduate Sanat Yönetiminde Uygulama (PROJE 3)

 • Undergraduate PROJE 3

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi

 • Undergraduate Sanat ve Eleştiri

 • Undergraduate Arkeoloji

 • Undergraduate History of Industrial Design

 • Undergraduate Kültür Yönetimi ve Etkenleri 1

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Tasarım ve Sanat; 20.yy'dan seçme konular

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Undergraduate History of Textile Design

 • Undergraduate History of Western Art and Civilization

 • Undergraduate Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2

 • Undergraduate Proje 3

 • Postgraduate Oryantalizm ve Türk Sanatı

 • Undergraduate Sanatta Pazarlama

 • Postgraduate Tasarım ve Sanat 20.yy'dan seçme konular

 • Undergraduate Sanatta Pazarlama

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Undergraduate PROJE 3

Designed Lessons