Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ESTABLISHING CHECKLISTS AND VALUATION MATRICES FOR TRANSPORTATION INVESTMENT PROJECTS

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.39, no.1, pp.613-626, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kentsel Dönüşüm Kıskacında Bağdat Caddesi

e-Megaron, vol.14, pp.155-166, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

"Bagdat Street" in the Grip of Urban Transformation

MEGARON, vol.14, pp.155-166, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

A Candidate for Unesco World Heritage List: Mardin Province

International Journal of Constructive Research in Civil Engineering (IJCRCE, vol.4, no.4, pp.24-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını

PLANLAMA, vol.28, pp.91-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Kentleri için Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul Örneği

e-Megaron, vol.12, no.3, pp.429-442, 2017 (National Refreed University Journal)

Avrupa Birliği Perspektifinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yönetişim Dinamikleri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.25-56, 2011 (National Refreed University Journal)

Karaköy-Kabataş Kıyı Bandı” Atölye Çalışmasının Ardından…,

Yeni Mimar Gazetesi, no.43, pp.9-10, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Discussion of the Procedure of Mardin’s Nomination for the World Heritage List.

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE), 17 - 18 June 2019

World Heritage Areas and Culturel Heritage Impact Evoluation Problems, İstanbul Case

IV. ECOCEE, IV. ECOCEE, Eurosian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2019, pp.15-16

Kırsal Kalkınmada Mahalle Düzeyinde Katılım: Mersin

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2017, pp.192-209

Kırsal Kalkınmada Mahalle Düzeyinde Katılım: Mersin Örneği

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, Turkey, 7 - 09 November 2017, pp.192-209

Kentsel Dönüşüm Kıskacında Bağdat Caddesi

1. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, vol.1, pp.378-429 Sustainable Development

Yerleşmeler Kademelenmesi Yeni Bir Yaklaşım: Mersin Çevre Düzeni Planı Örneği

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

New Exprerience in Environmental Plans: Mersin

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering,, İzmir, Turkey, 24 April 2018, pp.315-322

“Evaluation of nuclear power plants in respect to sustainability: Mersin city example”

III. International Conference “Changing Cities”,Spatial, Design,Landscape& Socio-economic Dimensions, Athens, Greece, 26 June 2017, pp.1412-1419 Sustainable Development

Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East

Caumme III/Paumme I, NAPOLİ, Italy, 24 - 25 November 2016, pp.23-26

Migration and the Built Environment in The mediterranean and the Middle East

CAUMME III, Compemporaray Arhitecture Urbanism in the Middle East, Naples, Italy, 24 - 26 November 2016, pp.23-24

Nerede Bu Projelerin Dönüştürdükleri

UPAD Kocaeli Uluslararası Kentsel Planlama Mimarlık Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 08 May 2014, vol.3, pp.1181-1193

“Kapadokya’da Hayaller ve Gerçekler”

Kuruluş Halinde Olan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nun Mustafapaşa Ölçeğinde Sit Alanlarında Korumaya Etkisi Sempozyumu, 01 July 2005

Kent Merkezinde Unutulmuş Olan Konut Alanlarının Yeniden Konut Stoğuna Kazandırılması: Beyoğlu Örneği”

TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konut Kurultayı, 01 May 2002, pp.575-595

Bugünkü Kent Yönetimi ve Planlama Sistemi Türkiye Kentlerini Üçüncü Bin Yıla Taşıyabilecek mi?

23. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 1999, pp.283-292

”Planlama ve Mimarlık Eğitiminin İlişkileri üzerine Bir Değerlendirme”

Mimarlık Fakültesinde Eğitim, İstanbul, Turkey, 15 - 16 June 1998, pp.109-116

Ülkemizde Koruma Olgusu ve Koruma Amaçlı İmar Planı Yaklaşımının Değerlendirilmesi

ICOMOS, Koruma Planlaması Semineri II, İstanbul, Turkey, 29 September 1993, pp.155-167

Books & Book Chapters

Danger Bells In The Cultural Heritage in Istanbul”, 10Th. Sustainable Development & Planning,

in: 10Th. Sustainable Development & Planning, Brebberia, C., Editor, Wessex Institute Of Technology, Uk Wıtpress, Southhampton, Boston,, Southhampton, Boston,, pp.500-510, 2018

City Centers That Could Not Survive Despite the Urban Transformation: Case of Tarlabaşı, İstanbul

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Efe,R,Wendt,J,A,Unal H,Zencirkıran,M, Tumsavaş,Z,Borisova,B., Editor, St. Klıment Ohridski Unıversıty Press, Sofya, pp.443-453, 2017

Kentlerin Sinerji Kapları Kamusal Alan ve Sinerji Kapları

in: Kamusal Alanlar Esenler, Erdönmez,Dinçer,E, Atnmaca,CAn,A, Editor, AYN Yayın İletişim İlbey Matbaa, İstanbul, pp.16-40, 2017

Technical Infrastructure and Urban Resilience

in: Current Trends in Science and Landscape Management,, Efe R, Zencirkıran, M., A. Wendt A., Tumsavas Z., Unal H. Borisova,B., Editor, ST. KLIMENT OHRİDSKI UNIVERSITY PRESS, SO, Sofija, pp.571-577, 2017

Ideas About Being A "Brand City" : Gaziantep Case

in: Recent Research in Interdisiplinary Science, Efe.R.,Cürebal,İ,Nyussupova G,Atasoy,E, Editor, St. Climent Ohri University Press, Sofya, pp.17-29, 2016

Urban growth and urban infrastructurerelations in Turkey

in: The Sustainable City Xı, C. Brebbia, Editor, WIT Press , pp.267-274, 2016 Sustainable Development

The Influences of Syrian Refugees on the Cities of Turkey: Gaziantep Case

in: Sustainable Development and Planning, SIRMA TURGUT, Editor, WIT Press, London, pp.691-699, 2015

Istanbul's Single Truth: A Sustainable Policy and Sustainable Capital,Sustainable City

in: The Sustainable City IX, SIRMA TURGUT, Editor, WIT PRESS, London, pp.3-15, 2014 Sustainable Development

Koruma ve Miras alanlarının" Turizm Amaçlı Kullanımı ve Korunması (6. Ünite)

in: Kentsel ve Çevresel Koruma, Berna D.Sel, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını no:2813, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 1771, Eskişehir, pp.94-113, 2013

Site Management Process and Urban Renewal in İstanbul:Historical Peninsula

in: The Sustainable City , SIRMA TURGUT, Editor, WITT Press, London, pp.859-869, 2012 Sustainable Development

Planlama 6 Stüdyosunun Planlama 4 ve Planlama 5 Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi: Lüleburgaz Stüdyosu Örneği

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl, Cengiz H., Evren Y., Özden Örnek E., Özügül M., D., Kovankaya İ., E., Editor, Ytü B-Y Merkezi, İstanbul, pp.85-103, 2010

Planlama VI Stüdyosunun Planlama IV ve Planlama V Stüdyoları Bağlamında İrdelenmesi

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl. Şehir ve Planlama Eğitim Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Doruk Özügül, Elif Örnek, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, İstanbul, pp.85-103, 2009 Creative Commons License

“Impressions of the Most Comprehensive Urban Regeneration Project Implemented in Istanbul”

in: The Sustainable Cıty V: Urban Regeneration and Sustainablitiy, The Sustainable Cıty V: Urban Regeneration and Sustainablitiy, Editor, WIT Press, Massachusetts, pp.67-75, 2008

“New Risks Ahead for the Historical Peninsula, The Mystic Gateway of Istanbul to the World”

in: Sustainable Tourism III, SIRMA TURGUT, Editor, WIT Press, Massachusetts, pp.319-329, 2008 Sustainable Development

“What the “New Istanbul” Shaped by Capital Makes One Think?”

in: Sustainable City IV Urban Regeneration and Sustainability, SIRMA TURGUT, Editor, WIT Pres, Massachusetts, pp.189-199, 2006 Sustainable Development

“Towards a Sustainable and Tourism Led Urban Regeneration Objective: Eminönü Historical Core.”

in: Sustainable Develeopment and Planning: Sustainable Cıty III, SIRMA TURGUT, Editor, WIT Press, Massachusetts, pp.171-181, 2005

Expert Reports

Mersin İli 1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu

Promer Planlama Müh. İnş.San ve Tic.AŞ., pp.100, İstanbul, 2016

Mersin İli 1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, Analitik Etüd ve Sentez Raporu

Promer Planlama Müh. İnş.San ve Tic.AŞ., pp.100, İstanbul, 2016

“İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Planı” Değerlendirme Raporu

İstanbul Tarihi yarımada Alan Başkanlığı ve İBB , pp.100, İstanbul, 2015

"Teknik Alt Yapı Usul ve Esaslarına ait Yönetmelik Hazırlanması hakkında rapor Cilt I ve Cilt II”

Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm ve Teknik Alt Yapı Müdürlüğü, pp.100, Ankara, 2015

Küçükçekmece Mekansal Stratejik Plan Raporu

Küçükçekmece Belediyesi, pp.100, İstanbul, 2006

“İmar Kanunu Tasarısı Taslağı ve Yeni Gelişmeler”

TMMOB Şehir Plancıları Odası, pp.100, İstanbul, 2005

“Şehir Planlama Eğitimi Programı-Bölüm 2: Program Önerisi”

Yıldız Teknik Üniversitesi, pp.100, İstanbul, 2002

Other Publications