Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Personal Security Measures For Education Professionals and Users

International Distance Education Conference, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 October 2010, pp.959-965

Evaluation of Visual Use in Primary School Textbooks

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.210-211 Sustainable Development

Examination of the New CEIT Undergraduate Major Area Courses In Terms of Teaching Profession Efficiency

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.74-81

Teknoloji Entegrasyonunda Öğretmen Faktörü ve Eğitimi

I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 09 March 2018, pp.474

Tablet Bilgisayar Üzerinden Etkileşimli E Kitap Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.1251-1261

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sunan Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Ghent, Belgium, 24 - 26 April 2015, pp.1-10

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.367-372

Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.327-330

A Comparison of Sixth Grade Students Reading Comprehension on Two Different Digital Formats

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Tampere, Finland, 23 - 27 June 2014, vol.2014, pp.702-707 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeninin Yeterliliğine İlişkin Görüşleri

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.1

The Evaluation of Websites Teaching English as a Foreign Language (EFL)

4th The International Conference of New Horizons in Education, Rome, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.1135-1145

İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle Çevrim İçi Öğrenme Sistemleri Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki

The International Conference of New Horizons in Education, Praha, Czech Republic, 5 - 07 June 2012, pp.834-838

Yabancı Dil Öğretmenleri Akıllı Tahta Kullanımına Ne Kadar Hazır?

2. International Science & Technology Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2011, pp.968-974

The Analysis of Internet Ethics Perceptions of CEIT Department Students

10. International Education Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.246-249

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanımı Konusunda Bir Gereksinim Çözümlemesi

5. International Balkan Congress for Education and Science, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.121

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda Üstlendikleri Sorumlulukların İncelenmesi

1. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.560-572

Metrics

Publication

31

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals