Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Danışan ve Psikolojik Danışmanın Penceresinden Terapötik İşbirliği:Çevrimiçi, Yüz Yüze ve Plasebo Gruplarının Karşılaştırılması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.13, no.81, pp.139-152, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The mediating role of perceived stress in relationship between mindfulness and conflict management styles of pre-service teachers

Elementary Education Online, vol.19, no.3, pp.1142-1154, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kişilerarası Bilinçli Farkındalık Üzerine Derleme Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, no.79, pp.67-80, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of Interpersonal Mindfulness Scale-TR (IMS-TR): A Validity and Reliability Study

European Journal of Educational Research, vol.9, pp.103-115, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Supervision and Peer Supervision in Online Setting: Experiences ofPsychological Counselors

Eurasian Journal of Educational Research, vol.2020, no.86, pp.249-268, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Examining Marital Satisfaction in terms of Interpersonal Mindfulness andPerceived Problem Solving Skills in Marriage

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Early separations: Dropout from online and face-to-face counseling

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.9, pp.1001-1029, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin geliştirmesi: Geçerlik vegüvenirlik çalışması

The Journal of Happiness Well-Being, vol.6, pp.96-113, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine YönelikKariyer Uyumları

Yüksek Öğretim ve Bilim, vol.7, pp.657-668, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları ve Yardım Teklifine İlişkin Cevapları

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.439-453, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş ilişkisinde duygusal zekanın aracılık rolü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.7, pp.17-31, 2017 (Other Refereed National Journals)

University students’ attitudes towards seeking psychological help and their responses related to the offer of help

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.9, no.2, pp.439-453, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceived Problem Solving Skills of Married Couples Predicting Self-Efficacy Beliefs Towards Their Marriages

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.129-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evli Bireylerin Evlilikte Kişilerarası Bilinçli Farkındalıklarının veDuygu Düzenleme Güçlüklerinin İncelenmesi

IX. International Congress on Psychological Counseling andGuidance in Higher Education, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.491-505

EVLİLİK DOYUMUNUN EVLİLİKTE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE SORUN ÇÖZME AÇISINDAN İNCELENMESİ

V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.525

Evlilik doyumunun evlilikte bilinçli farkındalık ve sorun çözme açısından incelenmesi

V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.525

Development of Mindfulness in Marriage Scale: Validity and reliability analysis

Globets 2018: An Internatıonal Conference On Educatıon, Technology And Scıence, 6 May - 09 June 2018

E-learning from the perspective of right to education.

5th World Conference on Educational Sciences. Rome, Italy., ROMA, Italy, 5 - 08 February 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 October 2017

Erken Ayrılıklar: Neden Danışanlar Psikolojik Danışmayı Erken Bıraktılar?

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, no.1, pp.147

Ekranın İki Tarafı: Çevrimiçi Psikolojik Danışma

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017

THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 07 June 2017, pp.132

An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.131

The effect of ınterpersonal problem solvıng skılls on the adjustment levels of adolescents.

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.132

Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.130

Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, vol.1, no.1, pp.91 Creative Commons License

Duygusal Zekanın Psikolojik İyi Oluş Ve Bilinçli Farkındalığı Yordama Düzeyi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 September 2015

Academicians' Perceptions on Their Profession

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.33-37 identifier

Evli Bireylerin Öz yeterlik İnançlarının İncelenmesi

International Counseling and Education Conference ICEC 2014, İstanbul, Turkey, 26 - 29 May 2014

Job satisfaction level of academicians in faculty of education

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1021-1025 identifier

Career counseling competencies and career counseling programs in the USA The example of Florida State University

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.602-603

Kariyer danışmanlığının 8 sınıf öğrencilerinin kariyer planlamalarına etkisi

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Terapötik İşbirliği

in: Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcıları İçin El Kitabı, Zeren, Şerife Gonca, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.118-133, 2020

Çevrimiçi Psikolojik Danışmaya Başlarken

in: Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı, Şerife Gonca Zeren, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.30-50, 2020

Patolojik Kumar Bağımlılığı

in: Tüm Yönleriyle Bağımlılık, Eryılmaz Ali, Deniz M. Engin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.80-90, 2019

7. Bölüm Odaklanma

in: Etki Terapisi, Canel Azize Nilgün, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.143-154, 2013

12. Bölüm Danışmada Hareket Kullanımı

in: Etki Terapisi, Canel Azize Nilgün, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.247-262, 2013

9. Bölüm Oturumu Sonlandırma

in: Etki Terapisi, Azize Nilgün Canel, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.193-200, 2013

Kayıp ve yas

in: Anne-Baba, Veli Aile Eğitimi ve Rehberliği 0-18 Yaş Grubu Gelişim Rehberi, Fahri CÜREBAL-Gülseren ÇETİN ÖZBEN, Editor, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü., İstanbul, pp.208-214, 2012