Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of Mindfulness in Marriage Scale: Validity and reliability analysis

Globets 2018: An Internatıonal Conference On Educatıon, Technology And Scıence, 6 Mayıs - 09 Haziran 2018
Link

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2017
Link

THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Hollanda, 07 Haziran 2017, ss.132
Link

Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Hollanda, 07 Haziran 2017, ss.130
Link

An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE, Amsterdam, Hollanda, 07 Haziran 2017, ss.131
Link

Erken ayrılıklar: Neden danışanlar psikolojik danışmayı erken bıraktılar?

ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, Macaristan, 18 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.147

Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.91
Link

Duygusal zekanın psikolojik iyi oluş ve bilinçli farkındalığı yordama düzeyi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 07 Ekim 2015, ss.37-38

Academicians' Perceptions on Their Profession

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.186, ss.33-37 Özet

Evli Bireylerin Öz yeterlik İnançlarının İncelenmesi

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2014, ss.1

Job satisfaction level of academicians in faculty of education

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.1021-1025 Özet

Career counseling competencies and career counseling programs in the USA (The example of Florida State University).

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2013, ss.602-603

Kariyer danışmanlığının 8. sınıf öğrencilerinin kariyer planlamalarına etkisi

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 04 Aralık 2012, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Anne-Baba, Veli Aile Eğitimi ve Rehberliği 0-18 Yaş Grubu Gelişim Rehberi

Kayıp ve yas, Fahri CÜREBAL-Gülseren ÇETİN ÖZBEN, Editör, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü., İstanbul, ss.208-214, 2012