Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CİSEF ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2023, pp.15

Psikolojik Danışmanların Kariyer Uyumu ve İyimserliğinin İncelenmesi

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, vol.1, pp.264

Yetişkinlik Döneminde Affetmenin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

4th International Social Sciences Congress, Muğla, Turkey, 12 - 13 February 2022, pp.510-522

60-72 Aylık Çocukların Olumlu Sosyal Davranışlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

4th International Social Sciences Congress, Muğla, Turkey, 12 - 13 February 2022, pp.524-539

Pandemide Akran Destek Grupları

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 08 October 2021

Evlilik doyumunun evlilikte bilinçli farkındalık ve sorun çözme açısından incelenmesi

V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.525

Development of Mindfulness in Marriage Scale: Validity and reliability analysis

Globets 2018: An Internatıonal Conference On Educatıon, Technology And Scıence, 6 May - 09 June 2018

E-learning from the perspective of right to education.

5th World Conference on Educational Sciences. Rome, Italy., ROMA, Italy, 5 - 08 February 2018

Erken Ayrılıklar: Neden Danışanlar Psikolojik Danışmayı Erken Bıraktılar?

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, no.1, pp.147

THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 07 June 2017, pp.132

The effect of ınterpersonal problem solvıng skılls on the adjustment levels of adolescents.

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.132

An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.131

Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.130

Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, vol.1, no.1, pp.91 Creative Commons License

Academicians' Perceptions on Their Profession

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.33-37 identifier

Evli Bireylerin Öz yeterlik İnançlarının İncelenmesi

International Counseling and Education Conference ICEC 2014, İstanbul, Turkey, 26 - 29 May 2014

Job satisfaction level of academicians in faculty of education

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1021-1025 identifier

Career counseling competencies and career counseling programs in the USA The example of Florida State University

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.602-603

Kariyer danışmanlığının 8 sınıf öğrencilerinin kariyer planlamalarına etkisi

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

11. Bölüm İstismar Vaka Analizi

in: Psikolojik Danışmada Etik ve Vaka Kitabı, M. ENGİN DENİZ, ÜMÜT ARSLAN, Editor, Pegem Akademi, İstanbul, pp.85-90, 2023

5. Bölüm Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik

in: Psikolojik Danışmada Etik ve Vaka Kitabı, M. ENGİN DENİZ, ÜMÜT ARSLAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-47, 2023

Çevrimiçi Psikolojik Danışma, Teknoloji ve Sosyal Medya

in: Psikolojik Danışma Etik Kodları, Fatma Ebru İkiz, Aslı Uz Baş, Ümüt Arslan, Editor, Türk PDR Derneği Yayınları, Ankara, pp.94-105, 2021

Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Terapötik İşbirliği

in: Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcıları İçin El Kitabı, Zeren, Şerife Gonca, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.118-133, 2020

Çevrimiçi Psikolojik Danışmaya Başlarken

in: Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı, Şerife Gonca Zeren, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.30-50, 2020

Patolojik Kumar Bağımlılığı

in: Tüm Yönleriyle Bağımlılık, Eryılmaz Ali, Deniz M. Engin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.80-90, 2019

12. Bölüm Danışmada Hareket Kullanımı

in: Etki Terapisi, Canel Azize Nilgün, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.247-262, 2013

7. Bölüm Odaklanma

in: Etki Terapisi, Canel Azize Nilgün, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.143-154, 2013

9. Bölüm Oturumu Sonlandırma

in: Etki Terapisi, Azize Nilgün Canel, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.193-200, 2013

11. Bölüm Danışmada Sandalye Kullanımı

in: Etki Terapisi, Azize Nilgün CANEL, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.227-245, 2013

Kayıp ve yas

in: Anne-Baba, Veli Aile Eğitimi ve Rehberliği 0-18 Yaş Grubu Gelişim Rehberi, Fahri CÜREBAL-Gülseren ÇETİN ÖZBEN, Editor, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü., İstanbul, pp.208-214, 2012

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals