Achievements & Reputation

Publication

106

Citation (WoS)

5

Citation (Scopus)

8

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

2

Congress and Symposium Activities

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Okul müdürlerinin rol belirsizliği

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 temel eğitim öğretmenlerinin öğrenen okulu algılamasıSustainable Development

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel kimlik algısı arasındaki ilişki

  Attendee

  Afyon, Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Milli eğitim bakanlığı proje okul yöneticilerinin yetenek yönetimi ile ilgili görüşleri

  Attendee

  Afyon, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Resmi Ortaokullarda Öğretmenlerin Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması ile Yabancılaşma İlişkisi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Üniversite Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Gelişiminde Kampüs Olanaklarının Rolü

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Öğrencilerin PISA 2015 Sınavında Fen Bilgisi Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Linear Modelleme ile Belirlenmesi

  Attendee

  Kyyiv, Ukraine

 • 01 September 2018 - 01 September 2018 Teacher Performans Evaluation System in Educational Organizations

  Attendee

  Bucuresti, Romania

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Bursa İlindeki Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlığı ve Okul Kültürü ile İlişkisi

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşme Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 The Relationship Between Organizational Identification and Organizational Dissent at Upper Secandary State Schools

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Öğretmenlerin çalışan Sesliliği ve Beş Faktör Kişilik özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 japonya ve finlandiyada öğretmen yetiştirme ve atama sisteminin türkiye ile karşılaştırılması

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 the relationship between talent management applications at preparatory schools in public and foundation universitis and ınstructors job satisfaction

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Attendee

  Budapest, Hungary

 • 01 August 2016 - 01 August 2016 the effect of schools principals instructional leadership behaviors on teachers job satisfaction

  Attendee

  Jyvaskyla, Finland

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 okul öncesi eğitim öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesiSustainable Development

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 yeni bir trend: devlet okullarında yetenek yönetimi

  Attendee

  Paris, France

 • 01 September 2015 - 01 September 2015 communication skill levels of teachers working at state anatolian high schools

  Attendee

  Volos, Greece

 • 01 June 2015 - 01 June 2015 eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi ölçeği geliştirme çalışması

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 pisa sınavlarında başarılı olan ülkelerde öğretmen yetiştirme sistemleri ile türkiyede öğretmen yetiştirme sisteminin karşılaştırılması

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 the relationship betweenteachers attitudes towards learning and teaching profession

  Attendee

  Sankt-Peterburg, Russia

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 öğretmenlerin iş doyumları ile işe devamsızlıkları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 maarif müfettişlerinin iş yerindeki yalnızlıkları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2014 - 01 February 2014 evaluation of teachers opinions towards disapproved behaviors of students

  Attendee

  Rome, Italy

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 ınvastigation of teachers job satisfaction according to individual variables

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş/çalışma yaşam kalitesiSustainable Development

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 the relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels

  Attendee

  Barcelona, Spain

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 ethic behaviours of schools administrations

  Attendee

  Barcelona, Spain

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 the level of organizational commitment of english ınstructors who work in preparatory schools at private universities in europen part of istanbul

  Attendee

  Ohrid, Macedonia

 • 01 February 2009 - 01 February 2009 student safety in primary schools: A sample of Büyükçekmece county

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 01 September 2008 - 01 September 2008 istanbul ili resmi ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 01 September 2007 - 01 September 2007 okul müdürlerinin kişilik özellikleri ile çatışma yönetimi stili tercihleri arasındaki ilişki

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 01 June 2007 - 01 June 2007 new curriculum and vew challenges: What do school administrators really do?

  Attendee

  Prizren, Kosova

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 eğitim bilimleri ile ilişkili alanlarda yayın yapan ulusal dergilerin incelenmesi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 September 2001 - 01 September 2001 sources of stres in teachers

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2001 - 01 September 2001 job satisfaction levels of the instructors of the faculty of arts and sciences of yıldız technical university

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 öğretim elemanlarının sınıf yönetimine ilişkin davranışlarının değerlendirilmesi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 öğretim elemanlarının akademik tükenmişlik düzeyleri

  Attendee

  Erzurum, Turkey