Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Psychologıcal Servıces Educatıon, Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel kimlik algısı arasındaki ilişki

  Yildiz Technical University, Faculty of Education, Educational Sciences

 • 2019 Postgraduate

  öğretmenlerin psikolojik sözleşme algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki

  Yildiz Technical University, Faculty of Education, Educational Sciences

 • 2019 Postgraduate

  eğitim örgütlerinde öğretmen performans değerlendirme sistemi

  Yildiz Technical University, Faculty of Education, Educational Sciences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English