Announcements & Documents

Öğrenci görüşme saati
Announcement
2/19/2024

2023-2024 Bahar dönemi için öğrenci görüşme saatleri her hafta çarşamba günü 12.00-14.00 arasıdır. Görüşmeler için bana T-blok giriş kattaki rüzgar tünelindeki odamda ulaşabilirsiniz.

Bitirme Tezi - Proje Konuları
Other
2/25/2021

Öğrencilerin bitirme tezleri genel olarak aşağıdaki konular çerçevesinde şekillenecektir. Bunların dışında öğrencilerin ilgi alanları dahilindeki konular da ikili görüşmeler neticesinde belirlenebilir. 


Konular belirlenirken her türlü yüzen cismin, bir mühendislik sisteminin ya da mekanik ekipmanın akış analizini içeren çalışma alanları seçilebilir.


Birlikte bitirme tezi yapacak öğrenciler için dönem sonunda düzenlenen sunum yarışmasına KATILMAMA şartı vardır. 


- Gemi etrafı akımın hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

- OpenFOAM ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmaları

- Gemi üst yapıları rüzgâr direnci

-Açık Deniz Yapıları  etrafı akımın hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

- Dar kanallarda hareket eden gemi etrafındaki akış

- Pervane etrafı akımın hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

- Pervane/gemilerde ölçek etkisi

- Denizaltı/ pervanelerde serbest yüzey etkisi

- Denizaltı/ gemi/ pervanelerde zemin etkisi

- Denizaltı ve gemilerde kendi kendine sevk incelemeleri

- Rotor Sail (Flettner rotor) benzeri alternatif enerji çözümleri

- Dalga ve rüzgar enerjisi hasat sistemleri

- Şaft yataklarında akış-ısı transferinin incelenmesi

- Gemi yardımcı makinelerinde ısı-akış problemleri