Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

‘Yeniden İşlevlendirme Yarışmaları’nın Berlin Kenti Örneği Üzerinden İrdelenmesi

Modular Journal, cilt.3, sa.1, ss.39-57, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde “Moderni Millileştirme” Çabasının Sorgulanması

Kent Akademisi, cilt.12, sa.2, ss.387-396, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Göç Türü Olarak 1923 Türk – Yunan Nüfus Mübadelesinin Kentsel Mekana Etkisinin İrdelenmesi

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020, cilt.1, sa.1, ss.45-56

Spekülasyon Mimarlığının "Gerçekliği"

1. İstanbul Konut Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.90-92

Mimarlık Yapıtlarında Sanatın Yeri ve Algısı: İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

3.Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2018, ss.56-57

Kentsel Açık Alanların Kamu Sağlığına Etkileri: Erken Cumhuriyet Dönemi Ankara Örneği

1.Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 11 Mayıs 2016, ss.14-15

Berlin Duvarı'nın "Somut" ve "Soyut" Varlığı

IV. Çevre - Tasarım Kongresi, Kayseri, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.275-287

ANKARA ESKİ OSMANLI BANKASI ANKARA ŞUBESİ EK BİNASI

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları - X. POSTER SUNUŞLARI, Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, cilt.1, sa.1, ss.214-215

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Başkent Ankara’nın İnşasında Yabancı Mimar ve Şehir Plancılarının Etkisi

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-III , Prof. Dr. Osman KÖSE Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.85-102, 2020

Pasajların Algısı Üzerine bir İrdeleme; İstiklal Caddesi Örneği

TRANSITION in at on and over under SPACE, Kuloğlu Nilgün, Durmuş Öztürk Serap, Öztürk Aslıhan, Bayrak Deniz, Editör, Ktü, Trabzon, ss.113-125, 2017