Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Efficiency of OPUS-RS solutions

SURVEY REVIEW, vol.51, no.366, pp.193-198, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Assessment of geodetic velocities using GPS campaign measurements over long baseline lengths

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.19, no.3, pp.571-582, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Accuracy of velocities from repeated GPS measurements

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.15, no.4, pp.875-884, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

ON THE PERFORMANCE OF GNSS LEVELLING OVER STEEP SLOPES

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, vol.18, pp.645-660, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

DETECTING CONFIGURATION WEAKNESSES IN GEODETIC NETWORKS

SURVEY REVIEW, vol.43, no.323, pp.713-730, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ACCURACY OF GPS POSITIONING OVER REGIONAL SCALES

SURVEY REVIEW, vol.41, no.312, pp.192-200, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimating daily mean sea level heights using artificial neural networks

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.24, no.3, pp.727-734, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Geocentric sea level trend using GPS and > 100-year tide gauge record on a postglacial rebound nodal line

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, vol.106, pp.713-719, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.161-175, 2014 (Other Refereed National Journals)

GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.161-175, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Test Dağılımlarının Sınır Değerlerinin Hesaplanması

HARİTA DERGİSİ, pp.70-103, 1993 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Climatic Effects on GPS PPP Accuracy

European Geosciences Union General Assembly (EGU) 2021, Vienna, Austria, 19 - 30 April 2021, pp.8172 Creative Commons License

Accuracy of GNSS Campaign Site Velocities with Respect to ITRF14 Solution

EGU General Assembly 2020-Sharing Geoscience Online, Vienna, Austria, 4 - 08 May 2020

Reliability of Noise Analysis Using Variance Component Estimation in Geodetic Time Series

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, vol.1, pp.105

New Aspects in GNSS Positioning and Velocity Estimation

XXIX International Symposium on“Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, 5 - 06 November 2019

Should the colored noise be introduced to the analysis of GPS campaign time series?

The General Assembly 2019 of the European Geosciences Union (EGU), Viyana, Austria, 07 April 2019, pp.1

Solar Activity Effects on PPP Accuracy

European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 07 April 2019, pp.1 Creative Commons License

Investigating the Effect of Stochastic Model in the Time Series Analysis: Noise Models Concerned

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.104 Creative Commons License

Kampanya GPS Ölçülerinin Spektral Karakteri

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2017

Yirmidört Saatlik Kampanya GPS Hız Kestirim Doğruluğu

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2017 Bilimsel Toplantısı, Turkey, 2 - 03 November 2017

CORS ile Ormanlık Arazilerde Yapılan GNSS Ölçmelerinde RTK Kullanımı

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.1, pp.34 Sustainable Development

Ulusal C1, C2, C3 ve C4 Ağ Noktalarının GNSS İle Ölçümü ve Dengelenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.1, pp.2-30

Accuracy of Regional PPP Results

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Turkey, 18 October 2017, pp.116

GPS Zaman Serilerindeki Gürültü Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

16. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 03 May 2017, pp.1-4

Spectral Character of Repeated GPS Measurements

General Assembly 2017 of the European Geosciences Union, 23 - 28 April 2017

GPS accuracy of today and the future for geoscience applications

1st Workshop on Satellite Observations and Geoscience Applications, 17 November 2016

GPS ile elde edilen yüksekliklerin doğruluğu

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Çalıştayı - 2016, Turkey, 3 - 04 November 2016

Seasonal Effects on GPS PPP Accuracy

European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 17 April 2016, pp.1 Creative Commons License

Accuracy of GIPSY from version 6

GNSS Precise Point Positioning Workshop: Reaching Full Potential, 01 July 2013

Accuracy of GIPSY PPP from version 6

GNSS Precise Point Positioning Workshop: Reaching Full Potential, 13 - 14 June 2013

Challenging Tsunami Hazard A National Example from Turkey

Symposium Proceedings of Fifth International Tsunami Symposium by Tsunami Society International, ISPRA, 3 - 05 September 2012

Tsunami Early Warning in the Eastern Mediterranean Aegeanand Black Sea

22nd International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference, RHODES, Greece, 17 - 22 June 2012, pp.17-22

Bölgesel Ülke GPS Çalışmalarında Ölçme Planlama

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 18 - 22 April 2011

Koyulhisar Sivas Heyelanının GPS Yöntemi ile İzlenmesi

14. Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG 14) Çalıstayı, Adıyaman, Turkey, 3 - 06 November 2010

Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yönteminin Doğruluğunun Arastırılması

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010

Effect of Remaining Residual Tropospheric Zenith Delay Errors on GPS Vertical Positioning Accuracy

Proc. Observing and the Modelling of the Ionosphere and the Troposphere, Turkish National Geodetic Commission Annual Scientific Assembly, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2007, vol.1, pp.38-41

IGS Ağı Ölçeğinde GPS Konum Belirleme Doğruluğu

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

Impact of large height differnce on GPS vertical positioning solutions

AGU 2006 Fall Meeting, San-Francisco, United States Of America, 4 - 08 December 2006

GPS İle Nokta Sıklaştırmada Düşey Konum Duyarlığını Etkileyen Faktörler

Tektonik ve Jeodezik Ağlar II, TUJK 2006 Çalıştayı, Turkey, 16 - 18 November 2006, vol.1, pp.127-134

Assessing GPS Vertical Positioning Accuracy Using Various Troposphere Estimation Strategies

Advances in GPS Data Processing and Modelling for Geodynamics, Londrina, United Kingdom, 9 - 10 November 2005

Marmara Denizi Uydu Altimetresi Verilerinin Analizi

Jeoid ve Düşey Datum, TUJK 2005 Bilimsel Toplantısı, Turkey, 22 - 24 September 2005, vol.1, pp.276-281

Kuzey Anadolu Fayı Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçme Tekniği ile Araştırılması

TMMOB Haritave Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 28 March - 01 April 2005, vol.2, pp.290-298

Primary Results Related To Crustal Deformation Study of The Eastern Part of NAFZ Turkey By GPS Measurements

EOS Trans. AGU, American Geophysical Union, Fall Meeting, San-Francisco, United States Of America, 5 - 10 December 2004

Time Series Analysis of GPS Stations in the Western Part of North Anatolian Fault Zone

Proc. International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofija, Bulgaria, 4 - 05 November 2004, vol.1, pp.315-323

10 km lik bir güzergahta GPS nivelmanının iyileştirilmesi üzerine bir araştırma

Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar, TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, Turkey, 14 - 16 October 2004, vol.1, pp.59-63

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Nedeniyle Küçükçekmece de Oluşan Deformasyonun GPS ile İzlenmesi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Turkey, 8 - 10 October 2003, vol.1, pp.262-273

GPS Zaman Serilerinin Analizi ve Türkiye İçin Değerlendirmeler

Tektonik ve Jeodezik Ağlar, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), 2002, Turkey, 10 - 12 October 2002

GPS ile yermerkezcil deniz düzeyi belirleme

Türkiye Kıyıları 01, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Turkey, 26 - 29 June 2001, vol.1, pp.767-777

Testing the Stability of a 100 year old Tide Gauge Using Absolute and Relative GPS to Separate Regional Versus Local Effects

EOS Trans. AGU, p.182, American Geophysical Union, San-Francisco, United States Of America, 6 - 11 December 1998

Monitoring Tide Gauges Using Different GPS Stratigies and Experiment Designs

Proc. Sea Level Workshop: Methods for Monitoring Sea Level, GPS and Tide Gauge Monitoring, GPS Altimeter Calibration, California, United States Of America, 17 - 18 March 1997, vol.1, pp.169-175

Sustainable Geodetic Monitoring of The Naturel Environment Using the The IGS

Proc. Sea Level Workshop: Methods for monitoring Sea Level, GPS and Tide Gauge Monitoring, GPS Altimeter Calibration, California, United States Of America, 17 - 18 March 1997, vol.1, pp.69-83

Strategies for Measuring Absolute Sea Level Change

Wegener 96, Seventh General Assembly of the WEGENER Project, 3 - 07 June 1996 Sustainable Development

Türkiye Ulusal Düşey Datum Belirleme Projesinde Gelişmeler

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Bilimsel kongreleri, Turkey, 1 - 05 May 1995, vol.1, pp.489-499

Deniz düzeyi verilerinin korelasyon da dikkate alınarak Robust Kestirim ile analizi

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Ulusal Algılama Birliği Bilimsel kongreleri, Turkey, 1 - 05 May 1995, vol.1, pp.479-488

Düşey datum belirlemede deniz düzeyi verilerinin analizi

Jeofizik, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Turkey, 12 - 14 April 1995, vol.9, pp.97-102

Secular variation of mean sea level and vertical crustal motion using tide gauge and GPS data

Proc. 1st International Symposium on Deformations in Turkey, Turkey, 5 September - 09 April 1994, vol.1, pp.357-369

Türkiye Ulusal Düşey Datum Belirleme Projesinin Tanıtımı

Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 1993, vol.1, pp.90-120

Düşey datum belirlemede sorunlar ve aşamalı yaklaşım

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Genel Kurulu Bildiri Kitabı, Turkey, 8 - 11 September 1993, vol.1, pp.21-46

Books & Book Chapters

Bölüm5: Global Konum Belirleme Sistemleri ve Temel Harita Bilgisi

in: Tarımda Uzaktan Algılama Tekniği, Prof. dr. Yusuf kurucu, Editor, Demfo, pp.117-152, 2017

Other Publications