Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras

TÜBA-TÜKSEK (Türkiye Kültür Sektörü) Kültürle Büyümek, İstanbul, 01 November 2005

Doğal Yapı Malzemelerinden Kaynaklanan 222Rn ve Etkileri

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir,, İzmir, Turkey, 14 September 2005, pp.222

Tectonic setting and emplacement of the Bolu Granitoid Complex, W Pontides, N Turkey. Work in Progress on the Geology of Türkiye

First International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, The University of Keele (England), 01 March 1992

Books & Book Chapters

Metamorfik Reaksiyonların Termodinamiği;Pelitik Sedimentlerin Metamorfizması;Karbonatlı ve Ultramafik Kayaların Metamorfizması

in: Principles of Magmatic and Metamorphic Petrology, Prof. Dr. Cahit Helvacı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İzmir, pp.1-702, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications