Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Factors Affecting the Number of Motorcycle Accidents Using Lasso Regression

Trafik Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2024, vol.1, pp.1-12

Trafik Kordonlarında O-D Matris Hesapları için Bluetooth Sensör Verilerinin Sadeleştirilmesine Yönelik Bir Algoritma Önerisi

Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2023, pp.1-8

Şubat 2023 Depremlerinin Bölgede Oluşturduğu Etkiler ve Yapay Zeka ile Afet Yönetim Planlaması

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) XXII. Sempozyumu 2023, Trabzon, Turkey, 29 November - 01 December 2023, pp.5-6 Creative Commons License

Investigation Of Changes in Transportation Mode Choice for Home-Work Trip of A Medium-Sized City During The Covid-19 Pandemic: Tekirdağ, Süleymanpaşa Case

International Congress of New Horizons in Sciences (Incohis 2022 Autumn), İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2022, pp.103-112 Creative Commons License

Kazınmış Asfalt Kaplamaların Asfalt Üretiminde Yeniden Kullanım Teknikleri ve Elde Edilecek Çevresel- Ekonomik Kazanımlar

Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2022, pp.155-166 Creative Commons License Sustainable Development

Transition Towards Sustainable Urban Mobility Plans

ACE 2020-21 14th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2021, vol.1, pp.1473-1479 Creative Commons License Sustainable Development

Assessment of the Walkability of Urban Arterials: Case of Istanbul Bagdat Avenue

ACE 2020-21 14th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 06 September 2021, vol.1, pp.1316-1323 Creative Commons License Sustainable Development

A Spatial Analysis for Detecting Highway Traffic Accident Hotspots-Case of Istanbul

ACE 2020-21 14th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2021, vol.1, pp.1346-1353 Creative Commons License Sustainable Development

Bir Çelik Tabliyeli Asma Köprüdeki Mastik AsfaltUygulamasının Başarım Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

III. Uluslararası Mühendislik Fen Bilimleri ve Mimarlık Sempozyumu (ISENSA Kocaeli 2020), Kocaeli, Turkey, 16 - 17 April 2020, pp.13-21 Sustainable Development

İstanbul Genelinde 2015-2018 Döneminde Trafik Kaza Kara Noktalarının Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Tespit Edilmesi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.148 Sustainable Development

Evaluatİon of Park And Ride Facilities in Istanbul Through Accessibility Perspective

ACE2018 - 13th International Congress On Advances In Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018 Sustainable Development

Kentiçi Toplu Taşımada Güncel Eğilimler

UMTEB- III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.362

Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Otopark Planlaması ve Yönetimi İçin Bir Kavramsal Çerçeve

IMSEC2016- 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1267-1276 Creative Commons License Sustainable Development

Optimizing the Asphalt and the Hydrated Lime Additive Content Ratios of Marshall Mixtures Using Artificial Neural Networks

ACE 2016-12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.70

Dielectric Properties of Asphalt Materials

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 06 September 2016, pp.95

Küçük Kent Ölçeğinde Otopark Altyapısının Planlaması ve Yönetimi Artvin Üzerine Bir Çalışma

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, İMO, Trabzon, Turkey, 13 - 14 November 2015, pp.497-508

Kentiçi Hızlı Otobüs Sistemlerinde Gürültü Kontrolü

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.1, pp.574-584

Ülkemiz Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesi Yönetimi İçin Yeni Bir Maliyet Hesabı Önerisi

11. Ulaştırma Kongresi, İMO, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015, vol.1, pp.379-389

Küçük Kentlerde Otopark Planlaması ve Yönetimi Artvin Kent Merkezi Örneği

11. Ulaştırma Kongresi, İMO, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015, vol.1, pp.525-538

Toplu Taşıma Aktarma Merkezlerinde Bir Fırsat Olarak Yeni Nesil Otoparkların Kullanımı

3. Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERUSİS’15), Eskişehir, Turkey, 8 - 09 May 2015

Some Developments of Stone Matrix Asphalt Mixtures in Turkey Investigating on Possible Use of Cebeci Dolomite Limestone Gölcük Sandstone and Karatepe Basalt in SMA

12th International Society for Asphalt Pavements Conference (ISAP 2014), North Carolina, United States Of America, 1 - 05 June 2014 Creative Commons License

A Model Application Towards Solution of Car Parking Problem in Turkiye Izmir Alsancak Multi Storey Fully Automated Car Park

ICESA 2014 International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, vol.8, pp.97-103

Modelling of the Effects of Hydrated Lime Additives on Hot Mix Pavements Using a Fuzzy Logic Approach

ICESA 2014 International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, vol.8, pp.67-74

Examining The Use of Cebeci Dolomite Limestone Gölcük Sandstone and Karatepe Basalt in Stone Mastic Asphalt Mixture

ICESA 2014 International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, vol.8, pp.104-109

Türkiye de Otopark Probleminin Çözümüne Bir Katkı Çok Katlı Tam Otomatik Otoparklar

7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.289-294

Kentiçi Toplu Taşımada Güncel Eğilimler ve İETT Arama Konferansının Düşündürdükleri

TRANSİST2013/6. Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2013

Türkiye de Taş Mastik Asfalt Kaplama Kullanımı ve Literatür Üzerine Bir Değerlendirme

6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 27 - 28 November 2013, pp.61-72

Car Park Reorganization for LPG Fuel Vehicles in Parking Garages

TÜYAK2013-Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2013, pp.1-9 Creative Commons License Sustainable Development

Otopark Etütleri ve YTÜ Davutpaşa Yerleşkesinde Bir Uygulama Örneği

3. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2013, vol.1, pp.47-63 Creative Commons License

Türkiyede Otopark Algısı Üzerine Bir Değerlendirme

3. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2013, pp.143-153

YTÜ Davutpaşa Kampüsünde 2011 Yılı İçin Taşıt Trafiği Özellikleri ve Park Etme Süreleri Üzerine Bir İnceleme

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.116-117

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mesleki Stajları Üzerine Bir Araştırma

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.98-99

YTÜ Örneğinde İnşaat Mühendisliği Staj Süreçlerinde Stajyerlerin Karşılaştıkları Problemler

2. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 23 - 24 September 2011, pp.247-257

The Usability of Parking Garages By LPG/CNG Fuel Vehicles

Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu / International Symposium On Parking Policies And Applications, İstanbul, Turkey, 25 May 2011, pp.9-17 Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul Kentiçi Ulaştırma Şantiyelerinde İSG ve ÇYS Uygulamalarının Durumu Üzerine Bir Araştırma

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 13 - 14 November 2009, pp.139-157

İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2009

Bölgesel Otopark Yönetimi ve Eminönü Bölgesi İçin Bir Öneri

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2009, pp.333-345

Bölgesel Otopark Yönetimi

1. Kentiçi Ulaşımda Otopark Politikaları ve Uygulamaları Konferansı, 01 May 2009, pp.90-107

Acceptable Congestion Pricing Schemes For Kadikoy CBD, Istanbul

International Conference on Transportation Planning and Implementation Methodologies For Developing Countries, Mumbai, India, 3 - 06 December 2008, pp.25-26 Creative Commons License

Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering 2006-Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey, 01 October 2006, pp.387

Taşıt Doluluklarının Değişimi:İstanbul Tarihi Yarımada Örneği

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering 2006-Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey, 01 October 2006, pp.397

Çok Katlı Otomatik Otopark Kullanıcılarının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering -2006 Yıldız Technical University- ACE2006, İstanbul, Turkey, 01 October 2006, pp.386

İstanbul Tarihi Yarımada Kordonunda 2005 Yılı İçin Giriş-Çıkış Trafiğinin Değerlendirilmesi

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering 2006-Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey, 01 October 2006, pp.388

Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamalar

6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2005, pp.405-414 Creative Commons License

İstanbul Kentiçi Otobüs Şebekesinde Sefer Süresi ve Ticari Hız Üzerine Hizmet Düzeyi Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Advanced İn Civil Engineering 2004-6th International Conference, Boğaziçi University, 01 October 2004, vol.3, pp.1899-1908

An Investigation For Change Of Transportation Conditions At Istanbul Historical Peninsula

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2004, pp.1425-1426 Creative Commons License

A Heuristic Algoritm For Planning Operating Strategies On Urban Bus Transit

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2004, vol.1, pp.656-657 Creative Commons License Sustainable Development

Urban Bus Transit Conditions In Istanbul

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Turkey, 04 July 2004, vol.1, pp.204-205

Estimation Of Goods Traffic For Inland Navigation On Lower Sakarya River

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Turkey, 01 July 2004, pp.1401-1402

İstanbul Tarihi Yarımadada Üretilen ve Çekilen Trafik Üzerine 2003 Yılı İçin Bir Değerlendirme

Advances İn Civil Engineering 2004-6th International Conference, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey, 17 - 19 May 2004, vol.3, pp.1909-1921 Creative Commons License

İstanbulda İETT Otobüslerinde Elektronik Bilet-Akbil- Kullanımı

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 October 2003, vol.2, pp.561-569

Küçükçekmecede Otobüs Taşımacılığı Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 October 2003, vol.2, pp.593-603

Türkiye Ulaştırma Sistemi İçin Veri Gereksinimi

TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi, 01 October 2003, pp.171-181

İstanbulda İETT Otobüslerinin Dolulukları

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 October 2003, vol.2, pp.570-580

İstanbulda İETT Hatlarında Sefer Süreleri ve Ticari Hızlar

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 October 2003, vol.2, pp.581-592

Determination Of The Urban Transportation Problems By Moving Observer Method- The Study At The Historical Peninsula İn İstanbul

Advances in Civil Engineering 4th International Congress, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 01 November 2000, vol.3, pp.1373-1381 Creative Commons License Sustainable Development

An Evaluation Of Istanbul Historical Peninsulas Inbound And Outbound Traffics With The Aid Of Screen Line Cordon Surveys

Advances in Civil Engineering 4th International Congress, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 01 November 2000, vol.3, pp.1383-1392 Creative Commons License

Ulaştırma Mühendisliği Problemlerinde (UMP) Yöneylem Araştırması (YA) Kullanımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVI. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 01 July 1994

Metrics

Publication

85

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

40

H-Index (Scholar)

3

Project

12

Thesis Advisory

18

Open Access

379
UN Sustainable Development Goals