Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

 • 2019 - 2022 Postgraduate

  Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences, Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2022 Postgraduate

  Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Çevrimiçi Akademik Motivasyon Psikoeğitim Programının Akademik Motivasyon ve Akademik Erteleme Üzerindeki Etkisi

  Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences