Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Çevrimiçi Eğitim Süreci Deneyimleri: Akademik Motivasyon

Conference: VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.127 Sustainable Development

International Congress of Research and Practice Education, 29 October - 01 November 2020, pp.285-294 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi Bağlamında Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

in: Akademik Araştırmalar 2020, Editör, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.285-294, 2020