Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancılara Türkçe öğretiminde ad durum eklerinden -A, -DA, -DAn'ın öğretimine yönelik bir öneri

IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, vol.1, pp.479

SSCB’nin dağılışından Türk Devletler Teşkilatı'na uzanan süreçte dil ve eğitim

BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA 4. ULUSLARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.234

SIĞINMACI ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: “YUNUS EMRE TÜRKÇE ABC ÖĞRETİM SETİ” ÖRNEĞİ

III. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.52

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Eylem Odaklı Yaklaşım

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 March 2021, no.231, pp.36 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerini Okumaya Motive Eden Etkenler

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.151

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI METİNLERİNİN 2019 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA BELİRTİLEN NİTELİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. A. Halûk DURSUN anısına ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU DİL – TARİH – COĞRAFYA , Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.8

Dil Bilinci ile Millî Kimlik İlişkisi

I. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 28 December 2018

Balkanlarda Türkçe Eğitimi Üzerine Türkiye'de Araştırma Eğilimleri

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Skopje, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.16

Books & Book Chapters

SSCB’nin Dağılışından Türk Devletler Teşkilatına Uzanan Süreçte Dil ve Eğitim

in: BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER EĞİTİM BİLİMLERİ 2, Prof. Dr. Nezir TEMUR, Kürşat KAYA, Editor, Türk Eğitim-Sen Yayınları, Ankara, pp.217-223, 2022

Dil Bilinci ile Milli Kimlik İlişkisi

in: Milli Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.35-43, 2019

Metrics

Publication

25

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals