Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi (IMASCON 2019)

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2019 8th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'19)

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2019 UBAK2019: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- 4th International Scientific Research Congress

  Attendee

  Yalova, Turkey

 • 2018 4th Organic Chemistry Congress with International Participation/Oral Presentation/Synthesis of New Acrylonitrile Derivatives and Their Photovoltaic PropertiesSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2018 1st International Balkan Chemistry Congress/Biologically Important Mononuclear Organogallium Complexes

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 2018 3rd International Organic Electronic Material Technologies

  Attendee

  Kırklareli, Turkey

 • 2018 1st International Balkan Chemistry Congress/Synthesis, characterization, spectral and photophysical properties of new phthalocyanines bearing Schiff base

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 2018 International Conference on Photovoltaic Science and Technologies-PVCon2018/Inverted Type Solar Cells Using Acceptor Type MoleculesSustainable Development

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi/Aminoasit Türevi Yeni Schiff Bazlarının Kozmetik Alanında Değerlendirilmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2017 7.Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 28th National Chemistry Congress/ “Green Stnthesis of new Amino Acid Schiff Bases and their Biologic Activities”,

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2016 28th National Chemistry Congress/Oral Presentation/ “Synthesis, Characterization and Potential Applications of ?, ß-Unsaturated Nitriles‘’, 2

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2016 28th National Chemistry Congress/“Novel acrylonitrile Derivatives Having Photovoltaic Performance”Sustainable Development

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2016 28th National Chemistry Congress/ “Synthesis, Characterization and Their Applications of Asymmetric Vinyl Derivatives”,

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2016 International Symposium for the 80th Birthday of Prof. Alan J. Heeger (Nobel 2000)/ “Novel Soluble Molecule for Organic Solar Cell Applications”,

  Attendee

  Linz, Austria

 • 2016 Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ACSOC II)/ “Photovoltaic Study of a Novel Acrylonitrile Derivative”

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2015 Green and Rapid Synthesis of Novel Schiff Bases Containing Amino Acid Ester Group and Their Biologic Potentials

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2015 Oxidative Biohdyroxylation of Phenolic Compounds using a Novel Phenol Hydroxylase of Aspergillus niger

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2015 Design, Synthesis and Theoretical Studies of New Cyano-Substituted Chromogens

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 Yeni Fonksiyonel Schiff Bazı Amino Asit Esterlerinin ve Bazı Metal Komplekslerinin Dizaynı

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2015 Çeşitli Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Teorik ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 5-Hetariliden-2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on bileşikleri: Dizaynı, Sentezi ve biyolojik Aktivite Çalışmaları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 Fungicidal Active Schiff Bases Derived from Amino Acide Ester

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 Amino Asit Esterinden Türetilen Antifungal Aktif Bileşikler

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2014 Glisin Metil Ester türevi Ru(II) Kompleksinin Spektral ve Biyolojik Özellikleri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2013 Bazı Homo- ve Hetero-Aromatik Amino Asit Schiff Bazları ile Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2013 p-Fenilendiamin’den Türetilen Antioksidatif Yeni Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 2013 Tridesilamin'den Farklı Yöntemlerle Türetilen Mono-tiyazolidinonların Sentezi Ve Karakterizasyonu

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2011 Cu(II) Komplekslerinde Dallanmış Zincirlerin Mesogenite Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2011 Kalamitik Yapı Üzerindeki Dallanmış Yan Zincirlerin Mesogeniteye Etkisi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2011 Yeni Schiff Bazı Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2011 Kalamitik Metallomesogenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, ve Mesomorfik Özelliklerinin Belirlenmesi

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2010 4-Siyanoresorsinol’den türeyen Bent-Core Mesogenler

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 2010 Synthesis and Thermodynamical Interactions of 4-Bromo-1,3-Bis{4-[4'-(10-Undecenyloxy)Benzoyloxy]Benzoyloxy}Benzene Liquid Crystal with Some Solvents

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2008 Resorcinol Based Bent-Core Mesogens: Influence of Polar Substituents and Segregation Effects

  Attendee

  Magdeburg, Germany

 • 2007 Synthesis and Mesomorphic Properties of Silicon Containing Symmetric Bent-Core Mesogens

  Attendee

  Lisboa, Portugal

 • 2007 Silisyum İçeren Muz Şekilli Bileşiklerin Sentezi ve Mesomorfik Özellikleri

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2007 Mesogenik 4-Tetradesiloksi-N-(4-Heksiloksifenil)-2-Hidroksibenzalimin’in Faz Geçişlerinin ve Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografisi İle Belirlenmesi

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2006 Thermo-Optical Properties of the Liquid Crystalline 4-(Octyloxy)-N-(4-Hexylphenyl)-2-Hydroxybenzalimine

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2006 Sıvı Kristalik Sistemlerde "Florofobik" Etki

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2006 The Effect of Terminal Chain on Mesomorphic Properties in Metallomesogens

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2005 Polieter Sübstitüe İmin Bileşiklerinin Sentezi ve Mesomorfizm

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2005 5-Dodesiloksi-2-[[[4-(S)(2-Metilbutoksi)Fenil]Imino]Metil]Fenol Sıvı Kristalinin Faz Geçişlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2005 Dimorfik İmin Bileşiğinin Mesomorfik, Termotropik ve Termodinamik Özellikleri

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2004 Sıvı Kristal İmin Bileşikleri: Morfolojik ve Termotropik Özellikleri

  Attendee

  Kars, Turkey

 • 2004 The N-salicilydene Aniline Mesogen: Microscopic and Macroscopic Properties

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2003 Investigation of the Effect of Bridging Groups on Macroheterocyclic Palladium Complexes

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 Diskotik Paladyum Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve Mesogenite

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 Liquid Crystalline Material N-Salicylidene Aniline: Mesomorphic, Morphologic and Thermotropic Properties

  Attendee

  Poland

 • 2003 Liquid Crystalline Material N-Salicylidene Aniline: Mesomorphic and Morphologic Properties

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 Florokarbon Zincirlerine Sahip Mesogenik İmin Bileşikleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2002 Kalamitik Sıvı Kristaller: Molekül Yapısı ve Mesogenite İlişkisi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2001 Diskotik Makrosiklik Organopaladyum Bileşiklerinin Yapı ve Mesomorfik Özellikleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2001 Yeni İmin ve Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2000 İmin Bileşiklerinin Bakır(II) Türevlerinde Termotropik Mesomorfizm

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 1999 Mesogenik İmin Türevleri

  Attendee

  Samsun, Turkey

Awards

 • July 1999 Fen-Edebiyat Fakültesi Üçüncüsü

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • July 1999 Kimya Lisans Bölüm Birincisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Scholarships

 • 2002 - 2002 DAAD(IASTE)-Akademik Değişim Bursu

  Official Institutions of Foreign Countries

Citations

Total Citations (WOS): 81

h-index (WOS): 4