Announcements & Documents

1.INRODUCTION for Manufacturing
Lecture Note
2/19/2024
Bitirme Tez Konuları
Announcement
2/19/2024

Bitirme Tez Konuları

Deprem bölgelerindeki konutlara acil denizden yardım ulaştırmaya yönelik farklı gemi tasarımları (Hastane, barınma,  Denizden Temiz su üretimi,  Atık su arıtma, Yemek ve ekmek fabrikası, Enerji üretimi, Doğalgaz sağlama, Yol yapım araç ve gereç , Mobil köprü, Kominikasyon, Afet Yönetim merkezi, vb.)


Denizcilikte Yapay Zeka Uygulama Alanlarının  araştırılması


Eklemeli imalat yöntemi ile imal edilebilecek denizcilik malzemelerinin araştırılması


 Deniz yapılarının su altı kısımlarında kullanılan anti-fouling alternatiflerinin araştırılması

 

Gemi ve deniz yapılarında kaynak uygulamaları sonucu istenmeyen şekil değiştirmelerin, artık gerilmelerin önlenmesi için tekniklerin araştırılması

 

Tersanelerde uygulanan ısıl işlemlerle alakalı yumuşatma tavı, düzeltme tavı ve şekil verme tavı konuları

 

Deniz yapılarının inşasında kullanılabilecek yeni malzemeler üzerine çalışmalar

 

 Kompozit üretim yöntemlerinin teknik ve maliyet analizi ve karşılaştırması (kg başına)

 

 

Gemi inşa süresince konstrüksiyon, donatım, test ve kontroller aşamasında takip edilmesi gereken Kalite Kontrol adımlarının belirlenmesi ve bu kapsamda Kalite Planı oluşturulması

 

Yanmaz, su geçirmez ve kapalı gözenekli doğal hammaddelerden izolasyon malzemelerinin geliştirilmesi

Presentation Evaluation Criteria-Sunum Değerlendirme Kriterleri
Homework
2/19/2024

Lütfen aşağıdaki link'i kullanarak ödev başlığınızı dosyaya işleyin

Please write your homework title into the file by using following link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g1d71ZfgDKp9TDwfy1TnXyYGmkv-AWOl/edit?usp=sharing&ouid=110371457294171016341&rtpof=true&sd=true

Presentation Evaluation Criteria

1. Get on time (slides will be sent before 1st midterm exam)

2. Preparation of slides (5-10 slides) (University letterhead)

3. Content (pictured and only important parts should be in titles)

4.The dominance of the audience

5. Referenced resource list when preparing the course

6.Suntime (5 10 minutes)

7.Video supported (1-3 minutes) (long  one can be given as reference)

 

Sunum Değerlendirme Kriterleri

1.Zamanında getirme(1. vize'den önce slaytlar gönderilecek)

2.Slay hazırlanışı( 5-10 slayt olmalı)(Üniversite antetli)

3.İçerik (resimli ve sadece önemli kısımlar başlıklar halinde olmalı )

4.Sunum yapanın konuya hakimiyeti

5.Sunum hazırlanırken başvurulan Kaynak listesi

6.Sunum Süresi (5 10 dakika)

7.Video ile desteklenmişmi(1-3 dakika)(uzun referans verilebilir)

Some topics for presentation_Çeşitl....pdf Creative Commons License

İmal usulleri örnek ürün
Lecture Note
2/19/2024
Student visit hours; Thursday 10:00-12:00 and Friday 08:00-09:00
Announcement
2/19/2024

Randevu oluşturanlar görüşür ( https://calendly.com/y_palaci ),

Randevusuz gelenler boş kalan vakitlerde görüşür (Not.Randevuya vaktinde gelmeyen boş vakit bekler)

Student visit hours;  

Thursday  10:00-12:00  and   Friday 08:00-09:00 

Öğrenci  yüz yüze görüşme saatleri 

Perşembe  günü  10:00-12:00  arası ve Cuma  günü  08:00-09:00 arası dır.

                                              
İmalat ödevi başlığı / Manufacturing homework title
Homework
2/15/2024

Lütfen aşağıdaki link'i kullanarak ödev başlığınızı dosyaya işleyin

Please write your homework title into the file by using following link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g1d71ZfgDKp9TDwfy1TnXyYGmkv-AWOl/edit?usp=sharing&ouid=110371457294171016341&rtpof=true&sd=true


Manufacturing task evaluation criteria

1.Study (Homework must arrive  before 1.Midterm Exam)

2. Whether the production is moving / Complexity / Appearance

3.Time spent

4. How many people did (Task distributions)

5.Usability/functionality

 

Note:

a) Manufacturing will be held at the floor workshop

b) Assignments must be settled before the deadline

Some sources to benefit from;

i)https://www.youtube.com/results?search_query=mechanical+engineering+student+projects

ii)https://www.youtube.com/results?search_query=student+projects

iii)https://www.micromark.com/mini-hand-tools/clamps

 

 

İmalat ödevi değerlendirme krıterleri

1..Zamanlama( Ödev 1.vizeden önce gelmeli)

2.İmalatın hareket edip etmediğ/Kompleksliği/Görünüşü

3.Harcanan Zaman

4.Kaç kişinin yaptığı(Görev dağılımları)

5.İşlevselliği

 

Not:

a) Ödevler zemin kattaki atölyede yapılacaktır

b)Ödevler mutlaka vizeden önce belirlenmiş olacaktır

Faydalanılacak bazı kaynaklar;

i)https://www.youtube.com/results?search_query=mechanical+engineering+student+projects

ii)https://www.youtube.com/results?search_query=student+projects

iii)https://www.micromark.com/mini-hand-tools/clamps

 

 

Manufacturing task evaluation crite....pdf Creative Commons License

Bitirme ve Araştırma Proje Aşamaları/ Research Project Steps
Other
1/15/2024

Kıymetli Öğrencilerim,

1) Proje dersleri haftalık ziyaret ve yüz yüze görüşme ile yürütülecektir

Randevu almak için (https://calendly.com/y_palacilink’ini kullanabilirsiniz.

Randevusuz gelenler randevular bittikten sonra veya rendevusuna gelmeyen olur ise onun yerine görüşebilir.

Öğrenci yüz yüze görüşme saatleri Perşembe (10:00-12:00)  ve Cuma (08:00-09:00) arası dır.


2) Aşağıdaki link'te mevcut dosyalardan faydalanarak Araştırma Projenizi yürütebilirsiniz

Carry out your Research Project by using the files available in the link below.

https://drive.google.com/drive/folders/1x4FGk_meELftJMZGom3seuMkEakPRcTR?usp=sharing

Dosya listesi/Document list:

0_Bitirme ve Araştırma Konu başlıkları

1)Proje Tez genel Klavuzu

2)Proje Tez Takip Formu (FR-0668)

3)Proje Tez_Rapor_Sablonu

4)Proje Tez Teslim Formu Formu (FR-0669)


Proje Çalışmanızın Yürütme Aşamaları:

1. KONU BAŞLIĞI SEÇİMİ

Öncelikle sizin ilgi duyduğunuz konu veya yukarıda link’ten ulaşabileceğiniz (0_Bitirme ve Araştırma Konu başlıkları) veya avesis duyurulardaki (PROJE ve bitirme konuları) (https://avesis.yildiz.edu.tr/resume/downloadfile/ypalaci?key=db297e48-13ed-436b-a816-ddc9232f5e19) içerisinden bir proje başlığı, yani hedefi belirliyoruz.

2. PROJE ve BİTİRME (tez) TAKİP FORMU (FR-0668) DOLDURULMASI VE TAKİBİ

Bu formu (GİM-Proje Tez Takip Formu (FR-0668)) doldurup önerinizi bana email (ypalaci@yildiz.edu.tr) ile gönderiyorsunuz. İlk ziyaretinizde konu başlığını birlikte netleştiriyoruz. Daha sonrasında, bu forma kaydederek haftalık çalışmalarınızı takip ediyoruz ve ziyaretinizde birlikte değerlendiriyoruz.

3. PROJE (TEZ)_RAPOR YAZIMI

Proje yazımı için ilk olarak literatür taraması ile başlayıp daha sonra haftalık ilerlemeleri için Proje Tez genel Klavuzu’nu takip ederek GIM_Proje Tez_Rapor_Sablonu’na uygun olarak projemizi sürekli yazıyoruz. Bu şekilde, proje bittiğinde raporunuz da tamamlanmış oluyor.

4. PROJE (TEZ)_RAPOR TESLİMİ

GİM-Proje Tez Teslim Formu Formu (FR-0669) doldurarak projemizi dönem bitmeden teslim ediyoruz.

PROJE ve bitirme konuları.docx Creative Commons License

silk road / ipek yolu http://www.kondratieffwavecycle.com/the-economist-the-world-in-2019/
Announcement
9/20/2019