Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2012 Post Doktora

  Cincinnati State Technical and Community College, Mathematics, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1997 - 2002 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1996 Yüksek Lisans

  Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Türevlenebilir fonksiyonlara lineer pozitif integral operatörler aileleriyle yaklaşımının asimptotik değeri

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1996 Yüksek Lisans

  Bazı dizi uzayları ve matris dönüşümleri

  Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Uygulamalı Ar-Ge Proje Yazımı ve Yönetimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak

 • 2005Eğiticilerin Eğitimi Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak

 • 2000Bilgisayar İşletmenliği

  Bilişim , Gazi Üniversitesi