Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2002Doktora

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1996Yüksek Lisans

  Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye

 • 1989 - 1993Lisans

  Fırat Üniversitesi, Matematik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002Doktora

  Türevlenebilir fonksiyonlara lineer pozitif integral operatörler aileleriyle yaklaşımının asimptotik değeri

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1996Yüksek Lisans

  Bazı dizi uzayları ve matris dönüşümleri

  Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü