Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vertical Network Adjustment Using Fuzzy Goal Programing

International Journal of Engineering and Applied sciences, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

MEASUREMENT OF FILTERS' EFFICIENCIES AND APPLICATION OF NNSFDI METHOD

EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, cilt.25, ss.937-957, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Using Linear Goal Programming in Surveying Engineering for Vertical Network Adjustment

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.6, ss.1982-1987, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Using linear goal programming in surveying engineering for vertical network adjustment

International Journal of the Physical Sciences, ss.1982-1987, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KAMU PERSONELLERİNİN E-İMZA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ

Avrasya Çalışmaları Dergisi, cilt.10, ss.10-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ ANALİZİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi, cilt.2, ss.41-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of hidden Markov model for brand preferences and reasons of preferences in sportswear sector

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.115-120, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Modelling of Multi-Objective Transshipment Problem with Fuzzy Goal Programming

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION, cilt.6, ss.9-20, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Markov Zincirleri Yöntemi Kullanılarak Altın Fiyatları ile BIST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi

Muğla Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Approach to the Solution of Multi-Objective Geometric Programming Problems

Open Journal of Optimization, ss.11-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

The Analysis of Actual and Expected Inflation in Turkey

Advances in Economics and Business, cilt.5, ss.233-237, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Operatör ve Internet Servis Saglayıcı Tercihlerinin Markov Zinciri Yöntemi ile Analizi

Gaziosmanpasa Bilimsel Arastırma Dergisi, cilt.13, ss.133-151, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Markov Zincirleri ile Analizi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.126-138, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment

International Review of Management and Marketing, cilt.5, ss.165-172, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vertical Network Adjustment Using Fuzzy Goal Programming

International Journal of Engineering And Applied Sciences, cilt.4, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, ss.7-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Trafik Kazalarının Nedenlerin ve Sonçları Arasındaki İlişkinin TOPSIS ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi ve Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.65-87, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İdare ve Vergi Mahkemelerindeki Dava Süreçlerinin Markov Geçiş Modeli

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.347-361, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Network adjustment in surveying engineering: Linear goal programming versus least squares

Surveying and Land Information Science, cilt.70, ss.29-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Markov Zinciri Yöntemi İle Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi

Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, ss.37-56, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatırım Araçları Tercihlerinin Markov Analizi ile Yorumlanması

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi,, cilt.11, ss.11-125, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrusal Hedef Programlama Yönteminin Otobüsle Kent İçi Toplu Taşıma Sisteminde Kullanılması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.73-91, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Ceza Mahkemelerinin Dava Sayılarının Görev Ayırımı ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımlarının Monte Carlo Simülasyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.55-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OYUN TEORİSİ VE PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YATIRIM FONU GETİRİLERİNİN ANALİZİ

Cumhuriyet 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.40-61

Telekomünikasyon Sektöründe Aboneliklerini İptal Edecek Müşterilerin Yapay Öğrenme ile Önceden tahmin Edilmesi

Akdeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi , Mersin, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.1-18

Classification of breast cancer patients’ blood samples using machine learning algorithms

Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2018

Prediction Of Breast Cancer Pattern Using Artificial Neural Network Algorithms

Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2018

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ANALİZİ

3 INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.99-100
Link

Trafik Güvenliğini Etkileyen Kriterlerin AHP ve Bulanık AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH, AND STATISTICS, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 24 Mayıs 2012, ss.12-29

Tanzimattan Günümüze Eğitim

YTÜ, Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi-3, Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi

Stokastik Süreç ve Regresyon Analizi Hatalarının Karşılaştırılması

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS2005, cilt.1, ss.678-685

Bir Beton Barajdaki Yatay Hareketlerinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi

13TH International Conference On Econometrics, Operations Research, And Statistics, cilt.1, ss.1-12

Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarının Meslek Lisesi Kaynaklı Problemleri

IVETA (International Vocational Education and Training Association), cilt.1, ss.89-93

Türkiye'de Eğitim Sürecinin Markov Geçiş Modeli

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Kitap & Kitap Bölümleri