Announcements & Documents

2022-2023 Güz Yarıyılı Danışman Öğretim Üyesi Toplantısı Hk.
Announcement
9/26/2022

Değerli Öğrencilerim,

Danışman öğretim üyeniz olarak 2022-2023 Güz yarıyılı adına ilk toplantımızı 27 Eylül 2022 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirmeyi planlamaktayım.

Çevrimiçi ortamda yapacağımız bu toplantı ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bağlantı linkleriniz toplantıdan 5 dk evvel hem OBS sistemine mesaj olarak hem de üyesi olduğunuz Watsapp gruplarına ileti olarak gönderilecektir.

Yeni eğitim-öğretim yılınız şimdiden hayırlı olsun ...

Burak Boyraz (Doç.)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü

Sanat ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı

Yakın Zamanlı Teknolojik Gelişmeler Işığında Güncel Sanat Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
Report
4/24/2022

25 Nisan 2022 Tarihinde İstanbul Topkapı Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen aynı adlı seminerin özet metnidir.

 

A) Sanayi Devrimi sonrasında ivmelenen insan ve makine iş birliği, teknolojik atılımlar ve bilgi kavramının bir metaya dönüşmesi ile dijital bir boyut kazanmıştır. 1990'lı yıllarda gerçekleşen bu durum rekabetçi markalar için üretim bandından halkla ilişkilere dek veri ve enformasyon odaklı bir güncellemeyi gerekli kılmıştır. Bu gerekliliğin olumlu etkileri önceleri Birleşik Devletler üzerinde gözlemlenmiştir. Genele bakıldığında ise Batı coğrafyası nezdinde bir hareketlilik başlamıştır. İster özel ister kamusal olsun gündelik yaşama bilgi işlem teknolojilerini entegre etmeyi amaçlayan politikalar içeren bu hareketlilik yenilikçi eğitim uygulamaları ve inovatif yaklaşımlar ile desteklenmiştir. Bunun uzantısı olarak ekonomisi bilgiye dayalı toplumlar ortaya çıkmış, devamında da dijital pazarlar küresel açılımlar gerçekleştirmiştir.

 

B) Bugün bilgi işlem teknolojileri gündelik yaşamın pek çok aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal yazışmalardan bankacılık işlemlerine dek yaygınlaşmış bir dijital ağ mevcuttur. Görsel içerik imkânı da sunan bu teknolojilerin muadillerine kültür ve sanat mecralarında da rastlamak mümkündür. Yakın zamanlı örneklere bakarsak bugünün Y ve Z kuşaklarının ilgi gösterdiği sanat mecraları sanal ortamlar ve bu ortamlarda takdim edilen dijital yapıtlardır. (Metaverse ve NFT üzerinden örnekleyebileceğimiz bu odaklanma akademik araştırmalara tesir etmiş vaziyettedir). Gelgelelim sürecin geçmişi yani sanat ve teknolojinin iş birliği bilgi işlem teknolojilerinin kendini kabul ettirmeye başladığı 1990'lardan eskiye dayanmaktadır.

 

C) Literatürde 1960 sonrası sanat akımlarından biri olarak lanse edilen video sanatı teknolojinin sanat enstrümanı olarak kullanıldığı bilindik akımlardandır. Daha çok 1970 ve 80'li yıllarda kendini gösteren bu akımın yapıtları temelde iki ifade biçimini esas almaktadır. Bunlardan ilkinde sanatçı video cihazlarını yapıt ile izleyiciyi buluşturmaya yarayan bir "araç" olarak tercih etmektedir. Diğerinde ise bu teknolojiye dair cihazlar (monitörler ve türevi ekranlar) yapıtı oluşturan bütünün bir parçasıdır. Literatürde vurgulandığı üzere (yazılım ile donanım ayrımına işaret eden) bu yaklaşımın en önemli temsilcisi Nam June Paik'dir.

 

D) Video sanatı; sanat, bilgi ve teknoloji üçgenine dâhil edilebilecek girişimlerden yalnızca biridir. 1990'lara geldiğimizde sanal dünyanın kapıları o vakte kadar hiç olmadığı kadar aralanmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki atılımlar ve internet olgusunun belirmiş olması dijital girişimcilere yeni fırsatlar sunmuştur. Bu bağlamda sanal ortam yapıtları türemiş ve sergileme hususunda kültür-sanat kurumları tıpkı video sanatında olduğu gibi teknolojiyi yakından takip etmeye sevk edilmiştir. Yine 2000'lerde deneyselliğin ilerisine geçerek kuvvetle görünürlük kazanan animatronik yapıtlar, holografiye dayalı dijital imajlar ve pek tabii olarak video oyunlar plastik sanatların yeni ilgi odağı olmuştur.

 

E) Bugün bahsi geçen dijital destekli yapıtlar bol örnekli bir arka plana sahiptir. Güncel olandan bahsetmek için temas edilmesi gereken ilk kavram ise mobil teknolojilerdir. Akıllı telefonlara ve tablet bilgisayarlara işaret eden bu grup hem görsel hem de işitsel açıdan son derece gelişmiştir. Öyle ki bu gelişim gerçeklik algımıza dahi alternatif sunabilecek bir hal almıştır. Nitekim sanal gerçekliğin bir adım ilerisi olan artırılmış gerçeklik bugün için erişilemez değildir. Giyilebilir teknolojiler ile desteklenen bu ve buna benzer uygulamalar artık oldukça ekonomik ve ergonomiktir.

 

F) Mobil teknolojilerin eriştiği noktadan bahsederken sosyal medyalara bir parantez açmak gerekir. Facebook ile görünürlüğünü arttıran ve Instagram ile ivmelenen bu uygulamaların artık milyonlarca üyesi hatta aktif kullanıcısı mevcuttur. Bu doğrultuda iletişim hususunda günümüzde pek çok kurum sosyal medyaların sağladığı imkânlardan yararlanmaktadır. Alışkanlıklar hususunda bilhassa Y ve Z kuşaklarını etkileyen bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir toplumsal hazır bulunuşluğa işaret etmektedir. Söz konusu hazır bulunuşluk iletişim imkânı sunan benzer platformların benimsenmesini kolaylaştırmakta, sanal ticaret ve benzeri olguların ivedilikle kabul görmesini sağlamaktadır.

 

G) Ve kripto teknolojisi. Yakın zamanda başta Bitcoin ile adını duyduğumuz bu teknoloji esasen bir orijinallik teyididir. Buna göre sanal mecradaki dijital meta klonlanamaz bir niteliğe erişebilmektedir. Bu niteliğin sanat nesnesindeki popüler karşılığı NFT'ler olurken video oyunları, steampunk, cyberpunk ve fantastik illüstrasyonlara aşina olan Y ve Z kuşağı türevi görsel metalara ayrı bir ilgi göstermektedir. Gelinen noktada COVID-19 Pandemisi ile uzaktan eğitimi, ev ofisleri ve Zoom toplantılarını deneyimlemiş olan bu kuşak dijital metaları Opensea ve benzeri ortamlar üzerinden değerlendirmektedir. Müze ve galeriler gibi kültür-sanat mecraları ise süreç dâhilinde iletişim hususunda aktif ve etkin bir rol üstlenmenin yollarını aramaktadır.

Burak Boyraz Seminer özet metni 25 ....pdf Creative Commons License

BURAK BOYRAZ, PAINTING EXHIBITION: DEMENTIA, SERIES - III / 02-20 DEC. 2019
Other
12/5/2019

Catalogue of Burak Boyraz Painting Exhibition

DEMANS_SERI_-_III_KIRILMALAR_BURAK_....pdf Creative Commons License

BURAK BOYRAZ, PAINTING EXHIBITION: DEMENTIA, SERIES - II / 20-24 MAY 2019
Announcement
4/9/2019

 

DEMENTIA, SERIES-II

 

BURAK BOYRAZ

PAINTING EXHIBITION

 

20 – 24 May 2019

 

 

In his recent productions for his current painting exhibition titled "Dementia, Series - II", Burak Boyraz (1986) focuses on the general characteristics of the memory. According to the artist, memory must be dealt with in a non-literary manner that goes beyond de facto expressions. Although letters and numbers can be specific to societies, requiring a certain degree of “know-how”, images and forms can travel beyond these boundaries and may serve as an instrument for all individuals, using them most simply to express himself/herself. From this point forth, Boyraz pictures vague forms inside “expressive” areas finding place on white / pastel surfaces, trying to catch “those images that are able to mingle with the memories of its viewer”. New exhibition of the artist that forces us to think about memory and tries to communicate with his viewers  by using his images, “Dementia, Series - II” can be viewed during 20 – 24 May 2019 in Yıldız Technical University, Yıldız Campus (Istanbul) / Auditorium Exhibition Hall.

 

 

 

 

 

Yıldız Technical University, Yıldız Campus (Istanbul) / Auditorium Exhibition Hall

34349, YILDIZ - ISTANBUL

BURAK BOYRAZ DEMENTIA II.pdf Creative Commons License

2018-2019 Güz Yarıyılı; SYP2380 - Perspektif I ve SYP3250 - Resim Atölyesi Ders Notları
Lecture Note
9/24/2018

2018-2019 ve 2019-2020 Güz Yarıyılı; SYP2380 - Perspektif I ve SYP3250 - Resim Atölyesi Ders Notlarıdır.

I. Edisyondur.

Başarılar

 

2018 2019 Perspektif ve Resim Atoly....pdf Creative Commons License