Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ALANYA ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARETİ

SANAT TASARIM GAZETESİ , no.1, pp.15, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Balkan Defterinden Notlar 1

GÜNCEL SANAT DERGİSİ , vol.1, no.1, pp.34-37, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BERGSONCU SÜRENİN ESTETİĞİ VE MEKANSALLAŞMA FİKRİ

9. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2023

21. YÜZYIL BALKAN COĞRAFYASINDA PLASTİK SANATLARDA YENİ EĞİLİMLER

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.175-182 Creative Commons License

AŞAĞI SAKSONYA EYALET MÜZESİ (HANNOVER) VE SANAT KOLEKSİYONU ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.1195-1205 Creative Commons License

Sürdürülebilir Eğitimde Sanat ve Tasarım Eğitim Modellerinin İncelemesi

IVSS 2018 Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.90

Hırvat Sanatçı Ljubomir Stahov ve Güncel Heykel Formları Üzerine

4. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.94

Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi: Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Muğla, Turkey, 08 October 2015, pp.547-558

Books & Book Chapters

Technical Report: Thoughts on a Monochrome Symphony

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar, MELİHAT TÜZÜN,YILDIRIM ONUR ERDİREN, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.87-96, 2023

A BRIEF STUDY ON DIORAMAS AND “HISART LIVE HISTORY AND DIORAMA MUSEUM (ISTANBUL)

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler - VI: 2023-4, CENGİZ KAHRAMAN, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, İstanbul, pp.125-142, 2023 Creative Commons License

BULUTLAR VE GÖKYÜZÜ: TOMUR ATAGÖK RESİMLERİNDE AYDINLIK, UMUT VE ÖZGÜRLÜK İMGELERİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - VII, ARTİKEL AKADEMİ, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, İstanbul, pp.59-77, 2022 Creative Commons License

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AG) VE GÜNÜMÜZ KÜLTÜR-SANAT MECRALARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: GÜNCEL SANAT OKUMALARI - I, MUSTAFA CEVAT ATALAY, Editor, HİPERYAYIN, İstanbul, pp.201-242, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

DİJİTAL DENKLEM: BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE NFT SANATI

in: KÜLTÜR TARİHİ VE DİSİPLİNLERARASI SANAT / TASARIM - V, ARTİKEL, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, İstanbul, pp.51-80, 2022 Creative Commons License

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE SOYUT ARAYIŞLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI - 1923’ten Günümüze, EROL MURAT YILDIZ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.153-180, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

TARİH ANLATIMINDAN SANAT NESNESİNE UZANAN BİR SERÜVENİN ÖYKÜSÜ: DİORAMALAR

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - VI, Emre KUZUGÜDENLİ, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, İstanbul, pp.31-45, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Rasyonel Bir Sergileme Teknolojisi Olarak Artırılmış Gerçeklik ve Sanat Müzelerindeki İzdüşümü

in: Sergileme Tasarımı - Bilim Merkezleri ve Müzeler İçin Bir Kılavuz, Ali Güney ve Esra Bilici, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.29-50, 2021 Creative Commons License

SERGİLEME YÖNTEMLERİ:DOĞU AVRUPA MÜZELERİNDEKİ SERGİLEME TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: SANAT, SANATÇILAR VE SANAT EĞİTİMİ, MUSTAFA CEVAT ATALAY, Editor, HİPER YAYIN, İstanbul, pp.11-42, 2020

“SANAL GERÇEKLİK METAFORU İLE POSTA SANATI VE SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”

in: POSTA SANATI KİTABI: SANATSAL KURAM VE UYGULAMA, MUSTAFA CEVAT ATALAY, Editor, GECE KİTAPLIĞI, İstanbul, pp.87-102, 2020

KURUMSALLAŞMA YOLUNDAKİ RESİM RESTORASYONU ATÖLYELERİ İÇİN ÖNERİLER

in: SANAT VE PSİKOLOJİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, YILDIRIM ONUR ERDİREN, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, İstanbul, pp.11-24, 2020

MİLLİ SANAT PERSPEKTİFİ ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE'NİN İLK SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ: YTÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

in: MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI - Doç. Dr. Mustafa BAS¸ARAN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.211-226, 2019 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

84

Project

10

Thesis Advisory

2

Open Access

34
UN Sustainable Development Goals