Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tasavvufun Cemaat İnşası

AKADEMİAR , vol.2, pp.85-144, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Usûlden Esasa Türk Düşüncesi

Muhafazakâr Düşünce , vol.14, pp.137-200, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Konyalı Büyük Bir Âlim Ahmed Tahir Özyazıcı

Merhaba Akademik , vol.16, pp.497-504, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Âlimin Dönüşünü Beklerken

Sabah Ülkesi , pp.32-35, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dinde Sahte Otoriteler

Reyhan , pp.70-76, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sünnet Cemaatinden Kültür Cemiyetine

Mukaddime , vol.7, pp.73-113, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Aydın Âlim Şeyh

Umran , pp.42-44, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sûret Sîrete Şahittir

Reyhan , pp.20-28, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslâmcılığın Usûl Çıkmazı

Umran , pp.44-52, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Medeniyet Ütopyası Peşinde

Gelenekten Geleceğe , vol.2, no.2, pp.53-65, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Liberalizmin Kalbine Yolculuk

Liberal Düşünce , vol.18, pp.245-268, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

İlahi Ekonomi Olarak Din”, ():

Kün Edebiyat , vol.2, no.5, pp.20-23, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Medeniyet Savaşında Teknoloji

Birey ve Toplum , vol.2, no.4, pp.7-26, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Modern Kültüre Karşı Koymak

Perspektif , vol.18, pp.23-24, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Medenileşmeden Küreselleşmeye Modernleşmenin Akıbeti

Hece , vol.16, pp.127-129, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bizzat İslâm Düşüncesi Olarak Fıkıh

Mostar , vol.84, no.84, pp.34-39, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Seküler Gelenekten Seküleristik Modernliğe

Rıhle , vol.3, pp.21-28, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Modernleşme Tarihi Hızlandırıyor

Özgün Duruş , pp.4-6, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

İslâm Dünyasının Medeniyet İmtihanı

in: Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, Necmettin Çalışkan, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-34, 2018

Tecrübeden Norm’a Medeniyet

in: Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak, Muzaffer Elmas-Mahmut Bilen-Mustafa Kemal Şan, Editor, Mahya, İstanbul, pp.23-36, 2018

İslâm'da Modernleşme, 1839-1939

Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2017

Keşf-i Kadimin Altı Kapısı

in: İslâm’xxın evrensel mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük, Erol Cihangir, Editor, Şanlıurfa Valiliği, İstanbul, pp.118-125, 2017

Hikmet-i Hükümetten Hikmet-i Tarihe Ahmed Cevdet

in: İslam Düşüncesi ve Sosyoloji, Sami Şener, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul, pp.63-85, 2017

Tarihin Sonunda Hikmet

in: Muslime im Spannungsfeld Zwischen Kritik und Konformität, Plural Publications, Editor, Plural Publications, KÖLN, pp.80-112, 2016

Teodiseyi Aşan Gazâlî

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan, İstanbul, pp.675-696, 2015

Said Halim Paşa’nın Mekke’ye Giden Yolu

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan, İstanbul, pp.235-260, 2015

Düşünceden İlme Fıkıhtan Hikmete

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan, İstanbul, pp.139-170, 2015

Ekmelüddîn Bâbertî: İslâm Düşüncesi Olarak Fıkhın Yeniden Yapılandırılması

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan, İstanbul, pp.203-216, 2015

Çağdaş Türkiye’de İslâm Düşüncesi

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan, İstanbul, pp.13-46, 2015

Hikmet Çağından İdeoloji Çağına Müsâlemeden Muhâsamaya

in: Birlikte Yaşamak, Ahmet Kavlak-Muhammet Enes Kala, Editor, Hece, Ankara, pp.97-113, 2015

Ahmed Cevdet'in Toplum ve Tarih Görüşü

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi, Süleyman Hayri Bolay , Editor, Nobel, Ankara, pp.58-102, 2015

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

2
UN Sustainable Development Goals