Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1995 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

 • 2017 - Devam Ediyor Başkan Yardımcısı

  Mesleki Dernek, MİAK

Verdiği Dersler

 • Doktora Konut Araştırmalarında Kuram ve Yöntem

 • Yüksek Lisans Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisi

 • Lisans Mimari Tasarım 7

 • Lisans Yapı Üretimi

 • Lisans Mimari Tasarım 5

 • Lisans Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Tasarlanan Programlar