Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yer Altı Metro İstasyonlarında Mekan Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.1-16, 2017
Link

Yaşam Döngüsü Kulesi Bir

İçmimar Dergisi, ss.66-69, 2017
Link

Ahşap Yapı Dosyası

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, ss.196-205, 2016

Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Karar Verme Sürecinde Sistematik Değerlendirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, cilt.1, ss.17-27, 2013
Link

Yapılarda Oluşan Su Sorunları

Mimarlık Bülteni - Mimarlar Odası Samsun Şubesi, ss.8-12, 2012
Link

Açık Spor Alanlarında Su Sorunları

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.77-79, 2008

Kar Yağışının Etkin Olduğu Bölgelerde Eğimli Çatılarda Havalandırma Düzenlenmesi

Çatı Haber Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇATIDER) Haber Bülteni, ss.3-4, 2007

Eğimli Çatılarda Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.73-75, 2007

Eğimli Çatılarda Havalandırma

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.38-41, 2005

Yapılarda Oluşan Su Sorunları Üzerine Bir Araştırma

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtım Dergisi, ss.42-46, 2004

Ahşabın Yapı üretimindeki Yeri

Villa Dekorasyon Dergisi, ss.68-71, 2000

Toplu Konut Sempozyumu

Mimarlık Dergisi, ss.61-63, 1992

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Örnek Bir Proje: IBA Hamburg

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 Haziran 2018, cilt.1, ss.107-115
Link

Kentsel Dönüşümlerin Oluşumunda Bir Örnek Proje: IBA Hamburg

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 Haziran 2018, cilt.1, ss.107-115
Link

Geçmiş Yangınların Çıkarımları ve Öğretileri

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.75-84
Link

Evaluating of the Principles in the Regulations for Construction of Timber Structures in Türkiye

SHATİS International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Lisbon, Portekiz, 16 Haziran 2011, ss.217

A Model Proposal for the Selection Process of Sustainable Technologic Construction Products

Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 İnnternational Symposium, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2010, ss.69-78

A Model Proposal for Decision Making Process in Order to Select Technologically New Products

Educating Architects Towards Innovative Architecture International Conference European Network of Heads of Shcools of Architecture European Association for Architectural Education, İstanbul, Türkiye, 17 Haziran 2010, ss.71-77

Deficiencies and Problems Through Emergency Actions After Earthquakes: Kocaeli Case

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Türkiye, 17 Ağustos 2009, ss.391-396

Türkiye’deki Yönetmeliklerde Yer Alan Ahşap Yapı Tasarım Kurallarının Günümüz Ahşap Yapı Üretim Koşulları Açısından Değerlendirilmesi

Kentsel Rehabilitasyon Süresinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları Semineri, İstanbul, Türkiye, 20 Haziran 2008, ss.48-57

“Yatay Kuvvetlerin Ahşap Çerçeve Yapılar Üzerindeki Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler”

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi- Kongre Bildirileri I, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2002

Ahşap Panel Yapıların Deprem Sonrası Yapı Üretiminde Kullanılması

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2002, ss.132-141

Ahşap Çerçeve Yapıların Strüktürel Tasarımı

Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat 2002, ss.113-130

Çatılarda Su ve Su Buharının Oluşturduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çatılarda Örtü ve Yalıtım Sorunları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 1999, ss.17-28

Binalarda Oluşan Su Sorunları ve Sonuçları

Yapıda Yalıtım Konferansı ve Paneli, İstanbul, Türkiye, 11 Şubat 1999, ss.77-89

The Area-Perimeter Relation in Buildings and a Mathematical Examination of The Wall Thickness in Terms of space Geometry

Mathematics and Desing 98 Second International Conference, San Sebastıan, İspanya, 01 Haziran 1998, ss.479-486

Yapımda Suya ve Neme Karşı Alınacak Önlemlerin Yapı Kullanım Kalitesine Etkisi

Uluslararası X. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 Mayıs 1998, ss.251-262

Toplu Konut Üretimi ve Güneş Enerjisi Kullanımı

Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 1991, ss.99-104

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapılarda Su ve Nem Korunumu

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2000

Bilirkişi Raporları