Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The analysis of risks inherent in external fire escape stairs, through a new model proposal

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, ss.871-885, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Caddelerdeki Değişimin Mekânsal Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Samsun Çiftlik Caddesi

İdealkent, cilt.11, no.2, ss.818-848, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technological Innovation Adoption Model for Construction Products

Journal of Architectural Research and Development, cilt.2, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmiş Yangınların Çıkarımları ve Öğretileri

Yalıtım Dergisi, ss.40-46, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Yer Altı Metro İstasyonlarında Mekan Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.1-16, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşam Döngüsü Kulesi Bir

İçmimar Dergisi, ss.66-69, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ahşap Yapı Dosyası

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, ss.196-205, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Yaya Kaldırımlarında Yaşanan Sorunların Çözümüne Yönelik Temel Kurallar

Mimarist, ss.107-111, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Karar Verme Sürecinde Sistematik Değerlendirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, cilt.1, ss.17-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılarda Oluşan Su Sorunları

Mimarlık Bülteni - Mimarlar Odası Samsun Şubesi, ss.8-12, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi

Mimarlıkta Malzeme, ss.73-78, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Bir Alışveriş Merkezi Örtüsü Carrefour Limbiate

Yapı Dergisi, ss.120-123, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de Ahşap Yapı Üretimine Yönelik Durum Tespiti

Mimarlıkta Malzeme Dergisi, ss.71-76, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Açık Spor Alanlarında Su Sorunları

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.77-79, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kar Yağışının Etkin Olduğu Bölgelerde Eğimli Çatılarda Havalandırma Düzenlenmesi

Çatı Haber Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇATIDER) Haber Bülteni, ss.3-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Eğimli Çatılarda Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.73-75, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Eğimli Çatılarda Havalandırma

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, ss.38-41, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Yapılarda Oluşan Su Sorunları Üzerine Bir Araştırma

İzolasyon Dünyası Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtım Dergisi, ss.42-46, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Ahşabın Yapı üretimindeki Yeri

Villa Dekorasyon Dergisi, ss.68-71, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Toplu Konut Sempozyumu

Mimarlık Dergisi, ss.61-63, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of The Timber Building Production in Turkey

15th INTERNATIONAL CONFERENCE “STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION”, Edirne, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, cilt.1, no.218, ss.183-192

21. Yüzyılda Üretilen Çok Katlı Ahşap Yapıların Yapım Sürecinin Değerlendirilmesi

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozymu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.201-202

Ortak Kullanım Alanlarındaki Tuvaletlerin Kullanıcı Konforu Açısından Değerlendirilmesi

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozymu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.47-48

Kentsel Mekanlarda Yayalaştırma ve Bina Cephelerinin Yenilenmesi: Samsun Çiftlik Caddesi Örneği

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozymu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.24-25

Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Örnek Bir Proje: IBA Hamburg

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 Haziran 2018, cilt.1, ss.107-115

Geçmiş Yangınların Çıkarımları ve Öğretileri

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.75-84

Evaluating of the Principles in the Regulations for Construction of Timber Structures in Türkiye

SHATİS International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Lisbon, Portekiz, 16 Haziran 2011, ss.217

A Model Proposal for the Selection Process of Sustainable Technologic Construction Products

Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 İnnternational Symposium, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2010, ss.69-78

A Model Proposal for Decision Making Process in Order to Select Technologically New Products

Educating Architects Towards Innovative Architecture International Conference European Network of Heads of Shcools of Architecture European Association for Architectural Education, İstanbul, Türkiye, 17 Haziran 2010, ss.71-77

Deficiencies and Problems Through Emergency Actions After Earthquakes: Kocaeli Case

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Türkiye, 17 Ağustos 2009, ss.391-396

Türkiye’deki Yönetmeliklerde Yer Alan Ahşap Yapı Tasarım Kurallarının Günümüz Ahşap Yapı Üretim Koşulları Açısından Değerlendirilmesi

Kentsel Rehabilitasyon Süresinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları Semineri, İstanbul, Türkiye, 20 Haziran 2008, ss.48-57

“Yatay Kuvvetlerin Ahşap Çerçeve Yapılar Üzerindeki Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler”

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi- Kongre Bildirileri I, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2002

Ahşap Panel Yapıların Deprem Sonrası Yapı Üretiminde Kullanılması

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2002, ss.132-141

Ahşap Çerçeve Yapıların Strüktürel Tasarımı

Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat 2002, ss.113-130

Çatılarda Su ve Su Buharının Oluşturduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çatılarda Örtü ve Yalıtım Sorunları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 1999, ss.17-28

Binalarda Oluşan Su Sorunları ve Sonuçları

Yapıda Yalıtım Konferansı ve Paneli, İstanbul, Türkiye, 11 Şubat 1999, ss.77-89

The Area-Perimeter Relation in Buildings and a Mathematical Examination of The Wall Thickness in Terms of space Geometry

Mathematics and Desing 98 Second International Conference, San Sebastıan, İspanya, 01 Haziran 1998, ss.479-486

Yapımda Suya ve Neme Karşı Alınacak Önlemlerin Yapı Kullanım Kalitesine Etkisi

Uluslararası X. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 Mayıs 1998, ss.251-262

Toplu Konut Üretimi ve Güneş Enerjisi Kullanımı

Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 1991, ss.99-104

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapılarda Su ve Nem Korunumu

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2000

Bilirkişi Raporları