Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, İstatistik, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Politikası, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulaması

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2005 Postgraduate

  Çok Aşamalı Modeller ve Bir Uygulama

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Statistics

 • 2004 Postgraduate

  Globalizasyonun Ulus Devlet Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı