Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Irk Bitig ve Yenisey Yazıtlarında Ataerkil Anlayışın İzleri

XXVI. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, 28 - 29 April 2014, pp.389-397

Books & Book Chapters

Kâğıda Yazılı Runik Harfli Eski Türkçe Metinler

in: Yenisey - Altay - Kırgızistan Yazıtları ve Kağıda Yazılı Runik Belgeler, ÖLMEZ Mehmet, Editor, Bilgesu Yayıncılık, Ankara, pp.391-545, 2016

Kâğıda Yazılı Runik Harfli Eski Türkçe Metinler

in: Yenisey - Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, ÖLMEZ Mehmet, Editor, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, pp.339-494, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

21

Thesis Advisory

2

Open Access

13