Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel soluble phthalocyanine capable of binding four boronic esters

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.36, ss.899-906, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface Characterization of a Novel D-pi-D Type Ligand by IGC at Infinite Dilution

CHROMATOGRAPHIA, cilt.73, ss.93-98, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Characterization of New D-pi-D Type Schiff Base Ligands

POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.83, ss.1147-1152, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and characterisation of a new Schiff base and its metal complexes

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.46, ss.1273-1276, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nitrite Determination by the Differential Pulse Polarographic Method

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.23, ss.130-136, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bazı Doğal Kaynaklı Antrakinonların Polarografik Davranışları

Celal Bayar University Journal of Science and Arts Faculty The Series of Natural Science (Chemistry), ss.164-166, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis and characterization of metallo and metal-free monocarboxy-phthalocyanines

1ST INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS IBCC-2018, Edirne, Türkiye, 17 Eylül 2018, ss.191

Konjuge Schiff Baz Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentez ve Karakterizasyonu

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2011, ss.154

D-п-D Grupları İçeren Yeni Tip Ligand Sentezi ve Karakterizasyonu

XXII. National Chemistry Congress, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Ekim 2008, ss.97

Effects of Emulsifier Type on the Structure of Water-Based Emulsion Polymers

8th Austrian Polymer Meeting (The Chain of Knowledge From Catalyst to Application), Linz, Avusturya, 20 - 22 Eylül 2006, ss.69

Synthesis and Characterization of A New Phosphazene Ligand

9th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAS C2S-9), Antalya, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2006, ss.187

D-п-D Grupları İçeren Yeni Tip Ligand Sentezi ve Karakterizasyonu

XXII. National Chemistry Congress, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.340

Synthesis and Characterization of New Schiff Base From 4’-Acetil (Benzo-15-Crown-5)

Mustafa Kemal University International Organic Chemistry Meeting, Hatay, Türkiye, 25 - 28 Mart 2002, ss.43

Diferansiyel Puls Polarografik Yöntemle İnsan Tükürüğünde Nitrit Miktar Tayini

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.85

Kitap & Kitap Bölümleri