Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of discharge energy density on wear rate and surface roughness in EDM

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.79, ss.513-518, 2015 Özet

The dependence of tool overhang on surface quality and tool wear in the turning process

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.51, ss.431-438, 2010 Özet

Examination of machining parameters on surface roughness in EDM of tool steel

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.191, ss.141-144, 2007 Özet

Prediction of chip flow angle in orthogonal turning of mild steel by neural network approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.33, ss.251-259, 2007 Özet

Chemical etching of Cu-ETP copper

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.162, ss.275-279, 2005 Özet

Comparison of gases applications to wet and dry cuttings in turning

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.153, ss.35-41, 2004 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study of surface quality in dry and wet external cylindrical grinding

International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, cilt.3, ss.12-23, 2009
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of The Heat Generation On The Trochoidal Milling Operations

International Conference On Advances In Mechanical Engineering: Icame 2018, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018, ss.1137-1145

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlıda Tarihi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, ss.390-391

Cutting Fluids on Machining and Environmental Issues-A Review

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2018, ss.152-159
Link

Environmental Progresses in Photochemical Machining

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2018, ss.526

APPLICATIONS OF CUTTING FLUIDS ON MACHINING

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2018, ss.244-249

State-of-the-art milling process: trochoidal milling

2nd International Conference on Advances in Science ICAS2017, İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2017, ss.271-275

Internal cooling cutting technology in turning operations

International Conference on Energy and Thermal Engineering, İstanbul, Türkiye, 25 Nisan 2017, ss.1-6

SİLİCİ GEOMETRİLİ KESİCİ UÇLARLA TORNALAMADA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACHINING, NOVEMBER 3-5,2016, MARMARA UNIVERSITY, ISTANBUL, İstanbul, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.288-296

APPLICATION OF WIPER INSERT IN CUTTING TOOL TECHNOLOGY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE ICAS 2016, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.60-65

Dönen takma uçlu kesici takımlarla tornalanmada takım aşınması

5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 23 Ekim 2014, ss.51-60

Frezeleme İşleminde Kesme ve İlerleme Hızlarının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

The 15th International Conference on Machine Design and Production, Denizli, Türkiye, 19 Haziran 2012, cilt.2, ss.1173-1181

Effects of Process Parameters on Surface Quality in Turning of Mild Steel with Rotary Cutting Tool

14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Temmuz 2011, cilt.445, ss.137-142 Özet

Titanyum ve alaşımlarının talaşlı şekillendirilmesi

II. Makina Tasarım Ve İmalat Teknolojileri Kongresi (MATİT 2003), Konya, Türkiye, 26 Eylül 2003, ss.21-30

Su jeti ile işleme

4. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 Eylül 2002, ss.141-149

Yüksek hızlı talaşlı şekillendirme

4. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 Eylül 2002, ss.151-163

Cryogenic machining: A review

the Fourth GAP Engineering Congress, (4.GAP Mühendislik Kongresi), Şanlıurfa, Türkiye, 06 Haziran 2002, cilt.1, ss.277-284

Metal matriksli kompozit malzemelerin talaşlı şekillendirilmesinde kullanılan kesici takımlar

the Fourth GAP Engineering Congress, (4.GAP Mühendislik Kongresi), Şanlıurfa, Türkiye, 06 Haziran 2002, cilt.1, ss.242-248