Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the environmental noise problems in holiday villages: a case study from Antalya, Turkey

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.26, ss.10972-10986, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EFFECTS OF DIFFERENT KIND OF SOURCES IN NOISE EXPOSURE: ANTALYA AS A CASE STUDY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, sa.27, ss.3124-3132, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of mass housing settlement type on the comfortable open areas in terms of noise

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.189, sa.10, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EVALUATION OF MASS HOUSING SETTLEMENTS IN TERMS OF WIND AND NOISE CONTROL: ISTANBUL AND DIYARBAKIR AS A CASE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, cilt.25, ss.389-401, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF NOISE EXPOSURE BEFORE AND AFTER NOISE BARRIERS, A SIMULATION STUDY IN ISTANBUL

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, cilt.24, sa.4, ss.293-302, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Noise disturbance caused by outdoor activities- a simulated-environment study for Ali Sami Yen Stadium, A degrees stanbul

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.174, ss.347-360, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of mass housing settlements in terms of wind and noise control: Istanbul and Diyarbakir as a case

Environmental Monitoring And Assessment, cilt.25, sa.4, ss.389-401, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Acoustic evaluation of a 19th century ottoman palace theatre

Architectural Science Review, cilt.48, sa.2, ss.179-186, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Simple Method to Determinate Required Rtr Values of Building Envelope Components Against Road Traffic Noise

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.39, sa.11, ss.1327-1332, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapılarda gürültü denetimi: Bir örnek kapsamında değerlendirmeler,

Artium, cilt.5, sa.22, ss.11-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Planlı Ofislerde Gürültü Denetimi

İzolasyon Dünyası, cilt.1, sa.9, ss.71-74, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Otel Yatak Odalarında Klima Gürültüsü: Bir Örnek İnceleme

Arredemanto Mimarlık Dergisi, sa.6, ss.125-127, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Çağrı Merkezlerinde Gürültü Sorunu ve Bir Örnek İnceleme

Mimar-İst Dergisi, sa.32, ss.109-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noise Problems in a Call Center-A Case Study

BUILDING ACOUSTICS, cilt.16, sa.4, ss.329-343, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Gürültü Haritaları

İzolasyon Dünyası, sa.56, ss.62-65, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Kent Planlamada Gürültü Haritalarının Önemi: Barbaros Bulvarı Çevresi Örneği

Mimarlık Dergisi, sa.312, ss.56-60, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zemin ve Yapı Yüzeylerinden Olan Yansımaların Trafik Gürültüsüne Etkisi

AKUSTİK, cilt.2, sa.3, ss.4-10, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu Yenileme Projesi-Yapı Fiziği Uygulamaları

Mimar,ist Mimarlık Kültürü Dergisi, sa.6, ss.103-109, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pencerelerde Ses Yalıtımı ve PVC Kullanımı

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi, sa.58, ss.48-51, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Kent Akustiğinde Gürültünün Denetlenmesinde Engel Kullanımı

Mimar ve Mühendis, cilt.5, sa.30, ss.80-82, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Çok Katmanlı Duvar Kesitlerinde Hava Boşluğunun Ses Yalıtımındaki Önemi

İzolasyon Dünyası, sa.29, ss.24-28, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hacim Akustiğinde Ahşap Elemanların Yeri

AHŞAP-Araştırma, Teknoloji, Tasarım ve İç Mimari Dergisi, cilt.3, sa.7, ss.46-49, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HAVALİMANI ÇEVRESINDEKİ YAPILARDA GÜRÜLTÜ DENETİMDE KAYNAĞA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Ulusal Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Mart 2019, ss.15

Açık Planlı Ofislerde Gürültünün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi-Bir Örnek Kapsamında Değerlendirmeler

1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 07 Aralık 2018, cilt.2, ss.1467-1472

Eğitim Binalarında Yapı Kabuğu Değerlendirilmesi - Ortaöğretim Dersliği Örneği

3. Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.15-24

Öğrenci Yurtlarında Gürültü Sorunu-Bir Örnek Kapsamında Soruna Yönelik Çözüm Önerileri

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+ Sodex fuarı, İzmir, Türkiye, 19 Nisan 2017, cilt.2, ss.30-40

Mimaride Akustik Tasarım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, 01 Ekim 2015

Mimari Akustikte Gürültü Denetimi

Mimari Tasarım 7 Eğitim Semineri, 01 Nisan 2015

Determination of Comfortable Outdoor Spaces in Mass-Housing Settlements in terms of Wind And Noise Control

II International Congress of Architecture Innovative Approaches in Architecture and Planning, Konya, Türkiye, 14 Kasım 2014, ss.19-30

Kent Planlamada Gürültünün Tasarım Ölçütü Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım

2. Ar-Ge Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ, Proje Destek Ofisi, İstanbul, 01 Mayıs 2012

Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar ve Gürültü Denetimi Açısından Optimizasyonu

2. Ar-Ge Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ, Proje Destek Ofisi, İstanbul, 01 Mayıs 2012

Yapı Fiziği Konularının Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Mimari Tasarım Eğitimi ’09: Bütünleşme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Haziran 2009, ss.88-97

Kentsel Mekanlarda Gürültünün Denetlenmesinde Gürültü Engellerinin Önemi-D100 (E5) Karayolu Örneği

Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları-1. Bahar Semineri, 01 Temmuz 2008

Trafik Gürültüsü Sorununa Yaklaşımda Gürültü Haritalarının Yeri

Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, 01 Temmuz 2006

First Attempts of Noise Mapping in Turkey

Euronoise 2006, Tempare, Finlandiya, 30 Mayıs - 01 Haziran 2006 identifier

Büro Binalarında Işık, Isı ve Ses Açısından Optimum Yapı Kabuğu Tasarımı

Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2004, ss.179-184

Optimum Building Envelope Design for Visual, Thermal and Acoustical Comfort Conditions in the Offices

3rd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate and 23rd Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Lyon, Fransa, 23 Ocak 2002, ss.215-220

Facade Alternatives Against Traffic Noise

Noise Control 2001, XII. International Conference on Noise Control, 01 Eylül 2001

Dış Gürültü Düzeyi-Hacim İşlevi Fonksiyonunda Yapı Kabuğu Seçeneklerinin Saptanması

4. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi (poster bildiri), 01 Ekim 1998

Mimarlık Eğitiminde Lisansüstü ve Yapı Fiziği Örneği

Mimarlık Fakültesinde Eğitim Semineri, İstanbul, Türkiye, 15 Haziran 1998, ss.159-168

Yapı Kabuğu Kesitlerinin Isı ve Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi

2. Isı-Ses-Su Yalıtımı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 1997, ss.61-67

Mimarlık Eğitiminde İletişimin Rolü ve Yapı Fiziği Örneği

Uluslararası VII. Yapı ve Yaşam Fuar & Kongresi, Bursa, Türkiye, 16 Nisan 1996, cilt.1, sa.1, ss.355-366

Gürültüden Etkilenme ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Yapıda Ses İle İlgili Önlemler ve Çözüm Önerileri Semineri, 01 Şubat 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

İşitsel Konfor ve Planlama İlkeleri

Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi, Çiğdem Polatoğlu, Editör, İbb Yayınevi, İstanbul, ss.464-496, 2017

Bölüm 2-Gürültü Denetimi

YALITIM, Yüksel Z., Editör, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, ss.131-232, 2005