Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir İstanbul Varmış

Şehir ve Düşünce Dergisi , no.17, pp.100-108, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cüceloğlu’yla Çocuk Üzerine

Mavi Yeşil , no.58, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mektup

Mavi Yeşil , no.53, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çocuk Edebiyatı ve Ömer Seyfettin

Mavi Yeşil , no.52, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Metafizik Bir Şair; Sedat Umran

Mavi Yeşil , no.44, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa

Mavi Yeşil , no.43, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Edebiyatında Fantastik Roman Türünün Seyrinde Hüsn ü Aşk Ve Puslu Kıtalar Atlası

THE 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SILK ROAD ACADEMIC STUDIES, Turkey, 1 July - 02 June 2023

ONLINE, CONTEXTUAL DICTIONARY STUDY FOR 5TH GRADE STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

UMTEB - XIII International Scientific Research Congress, Paris, France, 29 - 30 June 2023, pp.95-100

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE FOR ADULT LEARNERS WITH SOCIOLINGUISTIC COMPETENCY-BASED ACTIVITIES

UMTEB INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS-XIII held on June 29-30, 2023 / Paris, France, Paris, France, 29 - 30 June 2023, pp.73-76

THE EFFECT OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ACTIVITIES ON IMPROVING WRITING SKILLS

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES – VIII, Aksaray, Turkey, 5 - 06 May 2023, pp.371-379

Türkçe ve Korecenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretimi1

14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Alanya, Turkey, 20 October 2022

Aynı Dil Ailesine Mensup Dillerin Öğreniminde Dizilerin Motivasyona ve Kültür Aktarımına Etkisi

9. INTERNATIONAL CHILDREN AND YOUTH LITERATURE SYMPOSIUM, Erzurum, Turkey, 21 October 2022, pp.591-604

Türkçe Ders Kitaplarında Dede Korkut Hikayeleri, Türk Destanları, Orhun Abideleri

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020

ORHUN KİTABELERİNİN ÖNEMİ VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÖK DEĞER OLARAK VATANSEVERLİK

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020

Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Verme Çalıştayı, Isparta, Turkey, 11 - 13 June 2020, pp.75-92

SİNEMA VE EDEBİYAT YOLUYLA ÖĞRENCİLERİN METAFOR ALGISI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

İÇERDİĞİ ESTETİK ÖGELER YÖNÜNDEN TÜRK ve ALMAN MASALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI∗

ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

BEHİÇ AK’IN ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ EĞİTSEL İLETİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2018

BABÜRNÂME’DE İDEAL İNSAN: ADİL OLMA, ADALET İLE YÖNETME

1. Türk Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 December 2018

Mesnevi ve Fabl: Türkçe Öğretiminde “Düşünülmüş Dünyalar”la Şekillenen Değerler

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.668-678

Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, 27 - 29 April 2018

Tür Odaklı Edebiyat Eğitimi İçeren Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.28

Toplumsal Normların Yerleşmesinde ve Kültür Aktarımında Türk Masallarının Önemi

II. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 January 2018

Kemal Özer’in Trenler Ne Güzeldir İsimli Eseride Estetik Değerler

Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017

Kimlik oluşumunda millî ve manevi motiflerin kullanılması: Altın Işık örneği

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.513-519

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Aday Öğretmenlerinin Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.33-34

Cef-estim kılavuzuna göre Hitit, İstanbul ve Yedi İklim setlerindeki a2 okuma metinlerinin değerlendirilmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.30

Biyografi türünün Türkçe ders kitaplarında kullanım oranı ve bir biyografik metin incelemesi Mehmet Akif Ersoy

Uluslararası I. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.327-334

Göçmen Çocukların Türkçe İletişim Becerilerinin Gelişiminde Çizgi Filmler

IlI. ULUSLARARASIÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATISEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2016 Sustainable Development

Keloğlan çizgi filminin kalıplaşmış dil birimleri yönünden değerlendirilmesi

1st International Symposium on Language Education and Teaching, 28 - 30 May 2015

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2015

Vroomiz Çizgi Filminin Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.77

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Dil Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 December 2011

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Metinlerin Yıllara Göre Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.570-577

An Evaluation of Usage of the Internet as a Result of the Innovation in Education

Second International Symposium on Sustainable Development, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.445-454

Harry Potter ve Twilight Serisi Üzerinden Okuma Kültürümüzün Değişimi

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.346-355

Çağdaş Türk Edebiyatının Öncü İsimlerinden Modern Ama Yerli Bir Yazar Nazan Bekiroğlu ve Eserlerinde İstanbul

I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2008, pp.873-880

Ömer Seyfettin Hikayelerinde Çocuk

2. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Balıkesir/Gönen, Turkey, 7 - 09 March 2008, pp.97-106

Ülkemizde Verilen Ana Dil Eğitiminin Hedefleri ve Bu Hedeflere Nee Kadar Ulaşılabildiğinin Değerlendirilmesi

2007 Unesco Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 05 May 2007, pp.191-198

Atasözlerinde Hediyeleşme

Türk Kültüründe Hediye, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005

Books & Book Chapters

Türkçe Dersi Öğretim Programında Yazma Eğitimi ve Yaratıcı Yazma

in: Kuramdan Uygulamaya Yaratıcı Yazma, Doç. Dr. Hatice Güneş, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.113-130, 2023

Bayrağı Yükseğe Kaldıran Adam: Ahmet KABAKLI

in: İDEAL ÖĞRETMEN ''EĞİTİMDE İDEAL İNSAN VE MİLLİLİK ARAYIŞLARI'', Ali Fuat ARICI, Mustafa BAŞARAN, Yusuf GÜNAYDIN, Editor, Eğiten, Ankara, pp.291-302, 2022

Türkçe Öğretiminde Metin Kullanımı

in: Türkçe Öğretimi-2, Berna ÜRÜN KARAHAN, Editor, Kriter, Ankara, pp.155-180, 2021

Metin Türleri

in: Yazma Eğitimi, Mehmet Nuri Kardaş, Editor, Pegem A, Ankara, pp.165-182, 2021

Beden Dili ve Unsurları

in: Konuşma Eğitimi, Mehmet Nuri Kardaş, Editor, Pegem A, Ankara, pp.101-127, 2020

Nicelik ve Nitelik Açısından Çocuk Edebiyatı Ürünleri

in: Çocuk Edebiyatı, Esra Nur Tiryaki, Başak Uysal, Editor, Nobel, Ankara, pp.100-115, 2020

Hoca Ahmed Yesevî

in: Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editor, Pegem A Yayınevi, Ankara, pp.59-70, 2020

İlkokul Öğrencilerine Türkçenin Yabancı Dil ÖğretimindeDinleme/İzleme Becerisi

in: İlkokul ÖğrencilerineTürkçeninYabancı DilOlarak Öğretimi, Fatih Mehmet Ciğerci, Editor, Pegem A Yayınevi, Ankara, pp.70-98, 2020

Çocuk Edebiyatı (Mehmet Solmaz, Şöhret Doğruyol Sağbaş, Yıldız Çelik, Turan Yüksel vs )

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Prof. Dr. Mustafa İsen,Prof. Dr. Yakup Çelik, Editor, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.100-150, 2019

Babürname’de İdeal İnsan: Adil Olma, Adalet ile Yönetme

in: İdeal Türk, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI,Doç. Dr. Mustafa Başaran, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2019

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Metni ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yansımaları

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İlhan ERDEM, Bahar DOĞAN, Hatice ALTUNKAYA, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.51-75, 2019

Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretim Programları (6-8. sınıf Türkçe öğretim Programları 1929,1931-32, 1938, 1949, 1962, 1981)

in: Türkçe Dersi Öğretim Programları, Mehmet Nuri Kardaş, Ahmet Akçay, Editor, Pegem A, Ankara, pp.71-89, 2019

Çocuk Edebiyatı Türleri: BİYOGRAFİ TÜRÜNÜN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANIM ORANI VE BİR BİYOGRAFİK METİN İNCELEMESİ: MEHMET AKİF ERSOY

in: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Prof. Dr. Hikmet Asutay, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öztürk, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.327-334, 2016

VROOMİZ ÇİZGİ FİLMİNİN DİL EDİNİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar, Coşkun Mustafa Volkan, Önkaş Açık Nilgün, Eğilmez İpek Nigar..., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-182, 2015

Pakize

Antik Türk Klasikleri, İstanbul, 2011

Bir Şaire Şehir Olmak

in: Tanpınar’ın Dünyasında Bursa, , Editor, Bilge Matbaacılık, Bursa, pp.187-195, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp., 2019

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

37

H-Index (TrDizin)

3

Project

5

Thesis Advisory

15

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals