Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Community Construction with Turkish Tales

Bilig, sa.97, ss.29-53, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A research on speech anxiety of prospective Turkish teachers

Anthropologist, cilt.21, ss.271-276, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Öğretmeni Adaylarının WEB 2.0 Araçlarının Kullanımıyla İlgili Görüşleri

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.177-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Kullandığı Argo Kelimeler Çerçevesinden Dil Ahlakına Genel Bir Bakış

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.172-191, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MİKROSALDIRGANLIK: ORTAOKUL ÖRNEĞİ

International Journal of Language Academy, cilt.8, sa.4, ss.223-239, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

Rumeli De DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, sa.19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Yönünden İncelenmesi

Türkiye Eğtim Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.175-190, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on Turkish Teaching Course Books as a Foreign Language interms of Word Teaching Strategies

İnternational Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kadın Kahramanlar

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, cilt.10, sa.20, ss.46-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK VE ALMAN MASALLARINDA YER ALAN İLETİLERİN KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.1666-1686, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi Örneği

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.11, ss.108-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.137-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Yazmaya İlişkin Algıları ve Yazma Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler: RTEÜ Örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.18, ss.573-593, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kitaplarındaki Nasreddin Hoca

Sosyal Bilimler Dergisi/ The Journal of Social Sciences, cilt.4, ss.236-252, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Destanların Söz Varlığı Açı

Researcher Social Science Studies, cilt.1, ss.171-185, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken çocukluk döneminde efsane, destan ve masal metinlerinin kullanımı

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.41, ss.118-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Becerisine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.387-404, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maysa ve Bulut isimli animasyon çizgi filmin kültürel ögeler açısından incelenmesi. The evalution of the cartoon named Maysa and Bulut in terms of cultural elements

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.134-149, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri çerçevesinde dil felsefesi eğitimi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.8, ss.273, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of prospective teachers’ views regarding the concept of criticism

Educational Research and Reviews, cilt.10, sa.16, ss.2305-2313, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The place of tale genre in education and its usability in Turkish textbooks

Eurasian Education Literature Journal, cilt.1, ss.31-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keloğlan çizgi filminin kalıplaşmış dil birimleri yönünden değerlendirilmesi

International Journal of Languages’xx Education, cilt.1, ss.2038-2056, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma AlışkanlıklarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.74-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi

Journal Of History School, cilt.7, ss.567-593, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkra türünün eğitimdeki yeri ve Türkçe ders kitaplarındaki kullanılabilirliği

Journal Of History School, cilt.7, ss.785-812, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana’nın Mesnevi’sinde Yer Alan Fıkraların Türkçe Eğitiminde Kullanılması

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.77-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asım’ın Nesli Bugüne Tesirleri ve Eğitim Değeri

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.231-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yeterliliği Üzerine Bir Örnek Çalışma

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.96, ss.165-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cüceloğlu’yla Çocuk Üzerine

Mavi Yeşil, sa.58, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Mektup

Mavi Yeşil, sa.53, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk Edebiyatı ve Ömer Seyfettin

Mavi Yeşil, sa.52, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul’un Gölgesinde Yazan Bir Yazar: Nazan Bekiroğlu

Türk Edebiyatı, ss.28-33, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Metafizik Bir Şair; Sedat Umran

Mavi Yeşil, sa.44, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa

Mavi Yeşil, sa.43, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçe Ders Kitaplarında Dede Korkut Hikayeleri, Türk Destanları, Orhun Abideleri

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2020

ORHUN KİTABELERİNİN ÖNEMİ VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÖK DEĞER OLARAK VATANSEVERLİK

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2020

Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Verme Çalıştayı, Isparta, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2020, ss.75-92

SİNEMA VE EDEBİYAT YOLUYLA ÖĞRENCİLERİN METAFOR ALGISI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

İÇERDİĞİ ESTETİK ÖGELER YÖNÜNDEN TÜRK ve ALMAN MASALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI∗

ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

BEHİÇ AK’IN ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ EĞİTSEL İLETİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2018

BABÜRNÂME’DE İDEAL İNSAN: ADİL OLMA, ADALET İLE YÖNETME

1. Türk Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Aralık 2018

Türk ve Alman Masallarının Doğu Batı Sentezi Kapsamında Topluma Gönderdiği İletiler Yönünden İncelenmesi ve Karşılaştırılması

XI. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI-UTEOK, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2018

Mesnevi ve Fabl: Türkçe Öğretiminde “Düşünülmüş Dünyalar”la Şekillenen Değerler

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.668-678

Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, 27 - 29 Nisan 2018

Tür Odaklı Edebiyat Eğitimi İçeren Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.28

1938 Okuma Kitabı ve 2017 Türkçe Ders Kitabının Metinsellik Ölçütleri Yönünden Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.30-39

Toplumsal Normların Yerleşmesinde ve Kültür Aktarımında Türk Masallarının Önemi

II. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 07 Ocak 2018

Kemal Özer’in Trenler Ne Güzeldir İsimli Eseride Estetik Değerler

Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017

Kimlik oluşumunda millî ve manevi motiflerin kullanılması: Altın Işık örneği

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.513-519

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Aday Öğretmenlerinin Örgütsel Öğrenme Farkındalığının Geliştirilmesi

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.33-34

Cef-estim kılavuzuna göre Hitit, İstanbul ve Yedi İklim setlerindeki a2 okuma metinlerinin değerlendirilmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.30

Millî Şuur Oluşturmada Türk Halk Edebiyatı Konularının Önemi ve Öğrencilerin Bu Konulara Dair Görüşleri

Uluslararası Türk Dili veEdebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.52

Biyografi türünün Türkçe ders kitaplarında kullanım oranı ve bir biyografik metin incelemesi Mehmet Akif Ersoy

Uluslararası I. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, ss.327-334

Göçmen Çocukların Türkçe İletişim Becerilerinin Gelişiminde Çizgi Filmler

IlI. ULUSLARARASIÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATISEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2016

Keloğlan çizgi filminin kalıplaşmış dil birimleri yönünden değerlendirilmesi

1st International Symposium on Language Education and Teaching, 28 - 30 Mayıs 2015

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015

Vroomiz Çizgi Filminin Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.77

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Dil Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2011

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Metinlerin Yıllara Göre Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.570-577

An Evaluation of Usage of the Internet as a Result of the Innovation in Education

Second International Symposium on Sustainable Development, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010, ss.445-454

Harry Potter ve Twilight Serisi Üzerinden Okuma Kültürümüzün Değişimi

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.346-355

Çağdaş Türk Edebiyatının Öncü İsimlerinden Modern Ama Yerli Bir Yazar Nazan Bekiroğlu ve Eserlerinde İstanbul

I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2008, ss.873-880

Ömer Seyfettin Hikayelerinde Çocuk

2. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Balıkesir/Gönen, Türkiye, 7 - 09 Mart 2008, ss.97-106

Ülkemizde Verilen Ana Dil Eğitiminin Hedefleri ve Bu Hedeflere Nee Kadar Ulaşılabildiğinin Değerlendirilmesi

2007 Unesco Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.191-198

Atasözlerinde Hediyeleşme

Türk Kültüründe Hediye, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Beden Dili ve Unsurları

Konuşma Eğitimi, Mehmet Nuri Kardaş, Editör, Pegem A, Ankara, ss.101-127, 2020

İlkokul Öğrencilerine Türkçenin Yabancı Dil ÖğretimindeDinleme/İzleme Becerisi

İlkokul ÖğrencilerineTürkçeninYabancı DilOlarak Öğretimi, Fatih Mehmet Ciğerci, Editör, Pegem A Yayınevi, Ankara, ss.70-98, 2020

Nicelik ve Nitelik Açısından Çocuk Edebiyatı Ürünleri

Çocuk Edebiyatı, Esra Nur Tiryaki, Başak Uysal, Editör, Nobel, Ankara, ss.100-115, 2020

Hoca Ahmed Yesevî

Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editör, Pegem A Yayınevi, Ankara, ss.59-70, 2020

Çocuk Edebiyatı (Mehmet Solmaz, Şöhret Doğruyol Sağbaş, Yıldız Çelik, Turan Yüksel vs )

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Prof. Dr. Mustafa İsen,Prof. Dr. Yakup Çelik, Editör, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.100-150, 2019

Babürname’de İdeal İnsan: Adil Olma, Adalet ile Yönetme

İdeal Türk, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI,Doç. Dr. Mustafa Başaran, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2019

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Metni ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yansımaları

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İlhan ERDEM, Bahar DOĞAN, Hatice ALTUNKAYA, Editör, Pegem Yayınevi, Ankara, ss.51-75, 2019

Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretim Programları (6-8. sınıf Türkçe öğretim Programları 1929,1931-32, 1938, 1949, 1962, 1981)

Türkçe Dersi Öğretim Programları, Mehmet Nuri Kardaş, Ahmet Akçay, Editör, Pegem A, Ankara, ss.71-89, 2019

Çocuk Edebiyatı Türleri: BİYOGRAFİ TÜRÜNÜN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANIM ORANI VE BİR BİYOGRAFİK METİN İNCELEMESİ: MEHMET AKİF ERSOY

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Prof. Dr. Hikmet Asutay, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öztürk, Editör, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, ss.327-334, 2016

VROOMİZ ÇİZGİ FİLMİNİN DİL EDİNİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar, Coşkun Mustafa Volkan, Önkaş Açık Nilgün, Eğilmez İpek Nigar..., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.175-182, 2015

Pakize

Antik Türk Klasikleri, İstanbul, 2011

Bir Şaire Şehir Olmak

Tanpınar’ın Dünyasında Bursa, , Editör, Bilge Matbaacılık, Bursa, ss.187-195, 2005

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss., 2019