Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Matematik, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Matematik, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Matematik Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Homotetik hareketler altında Holditch teoreminin iki kapalı eğriye ve bir açık eğriye (Holditch hilalleri) genelleştirilmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1999 Postgraduate

  Lorentz uzayında homoteti ve konneksiyon koruyan dönüşümler

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü