Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of EMG Signals by Neural Networks Using Autoregression and Wavelet Entropy for Bruxism Diagnosis

Elektronika Ir Elektrotechnika, cilt.27, sa.2, ss.11-21, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Influence of Time and Direction Information on Video Head Impulse Gains

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.13, sa.3, ss.363-367, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnosis of Renal Failure Disease Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.34, sa.6, ss.1003-1009, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üç Boyutlu Uzayda Çok Yöneticili Mobil Robotlar ile Sürü Hareketi Planlaması

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.3, sa.2, ss.139-145, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assisting 3D Indoor Positioning for Robot Navigation

ELECTRICA, cilt.19, sa.1, ss.85-90, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design of a New Non-Singular Robust Control Using Synergetic Theory for DC-DC Buck Converter

ELECTRICA, cilt.18, sa.2, ss.292-299, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Güvenlik Duvarlarında Test Yöntemi Geliştirilmesi: Tasarım Uygulama

ELECTRICA, cilt.2, sa.1, ss.345-358, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FILTERING ACCELEROMETER AND ELECTROMYOGRAPHY SIGNALS USING EXTENDED KALMAN FILTER ON LOWER JAW MUSCLE ACTIVITIES

Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Şubat 2021

DİNAMİK ORTAMLARDA ÖZDEŞ OLMAYAN SENSÖRLER İLE KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI İÇİN HABERLEŞME PROTOKOLÜ TASARIMI

5. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.778-784

Üç Boyutlu Uzayda Çok Yöneticili Mobil Robotlar ile Sürü Hareketi Planlaması

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Odyolojide İnovasyon, Tinnimizer: Tinnitus Tedavisinde MüzikalTerapi Sistemi

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Augmentable Multi-Vertebrated Modular Space Station Robot

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.2612-2617 identifier

STARMA Models Estimation with Kalman Filter: The Case of Regional Bank Deposits

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.2537-2547 identifier

Yapay Sinir Ağları Tabanlı Yaklaşımlar Ile Otomatik Böbrek Yetmezliği Teşhisi

TIPTEKNO’10, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14 - 16 Ekim 2010